PAPA: KOMUNIKACIJA MORA BITI UKLJUČIVA I ISTINITA

Primivši u audijenciju djelatnike Dikasterija za komunikaciju Sveti je Otac promišljao o odgovornosti onih koji sudjeluju u komunikaciji potičući ih da uvijek traže istinu, bore se protiv govora mržnje, daju glas onima koji nemaju glasa i suzdrže se od širenja osobnih mišljenja

Dužnost onih koji rade u komunikacijama jest poticati blizinu, dati glas isključenima, skrenuti pozornost na ono što inače odbacujemo i ignoriramo, rekao je papa Franjo obraćajući se vatikanskim djelatnicima i sudionicima Plenarne skupštine Dikasterija za komunikacije.

Rimski biskup primio ih je u audijenciju u subotu u Apostolskoj palači u Vatikanu te podsjetio nazočne da Božji glas mora odjekivati u njihovu radu.

Tri kamena temeljca komunikacije

Papa je naznačio tri točke na koje komunikacija mora biti usmjerena. Komunikacija treba učiniti ljude manje usamljenima, treba dati glas onima koji nemaju glasa i komunicirajući valja se odgajati za komunikaciju istine. Istaknuo je da komunikacija mora umanjiti osjećaj usamljenosti na koji su osuđeni mnogi muškarci i žene; u protivnom je to, naime, samo zabava te dodao da se svaka osoba osjeća manje usamljenom kada shvati da pitanja i teškoće koje nosi u sebi dolaze do izražaja izvana.

Samo Crkva koja je uronjena u stvarnost doista zna što je u srcu suvremenog čovjeka, rekao je rimski biskup, te dodao da prava komunikacija proizlazi iz slušanja, iz susreta, iz pričanja života ljudi.

Papa Franjo s pročelnikom Dikasterija za komunikaciju Paolom Ruffinijem

Harmonija različitih glasova

Usredotočujući se na napor komuniciranja Papa je napomenuo kako različite napetosti i glasovi mogu stvoriti umor.

Dodao je da oni koji poznaju način djelovanja Duha Svetoga dobro znaju da On voli stvarati zajedništvo iz različitosti i sklad iz zbrke. Zajedništvo nikada nije jednolikost, već sposobnost da se vrlo različite stvarnosti drže zajedno. Komunikacija također mora omogućiti različitost gledišta nastojeći očuvati jedinstvo i istinu, boreći se protiv kleveta, verbalnog nasilja, personalizma i fundamentalizma koji šire podjele i razdor, zaključio je Papa.

Obraćajući se nazočnima rimski je biskup istaknuo da rad Dikasterija za komunikaciju nije samo tehnički posao, već se dotiče načina postojanja Crkve.

Na kraju govora Papa je zahvalio vatikanskim zaposlenicima i ravnateljima Dikasterija na njihovom radu. Potaknuo ih je da budu pouzdani i hrabri, da govore uvijek iz srca i da pažljivo slušaju, da budu humani i da uvijek sudjeluju u dijalogu tražeći istinu.

Zajednička fotografija

Preuzeto s Vatican News

Ostavite komentar

Pin It