Category

Fra Antonio Primorac

Category

Molitve sv. Ljudevitu u raznim potrebama

Za obitelj: Sv. Ljudevite ti si po svojim gorljivim molitvama i vođena Božjom milošću ulazio u brojne obitelji i donosio radosnu vijest evanđelja svjedočeći ljubav Srca Isusova za sve. Preporučujemo tvojoj ljubavi i tvome zagovoru svoju obitelj, a na poseban način našu potrebu (….). Neka u našoj obitelji cvate prava vjera, uzajamno poštovanje i nastojanje da svi članovi rastu u duhovnom životu i plemenitosti kako bismo se jednoga dana svi skupa mogli naći s tobom i sa svim svetima u nebeskom Kraljevstvu. Amen. Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Za djecu: Sv. Ljudevite, ti si po Božjoj milosti na poseban način ljubio djecu i silno se trudio, molio i osnivao škole da vedro i zdravo rastu i da budu odgojeni u vjeri. Ništa ti nije bilo teško za njih učiniti i pretrpjeti, a bio si im pravi uzor očinske i Isusove ljubavi. Tvojemu zagovoru preporučamo svoju djecu, svoje brige i tjeskobe za njih koje su velike jer im u ovom vremenu prijete mnoge stranputice na kojima mogu zaboraviti Boga, izgubiti nevinost i plemenitost svojih duša. Molimo te da im kod Srca Isusova izmoliš vedro i zdravo odrastanje i ustrajnost u vjeri kako bi izrasli u plemenite osobe i prave vjernike. Po Kristu Gospodinu našemu! Amen! Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu…

Za posao: Sv. Ljudevite, ti si po Božjoj milosti na poseban način ljubio, siromahe i njihove obitelji, tebi se s povjerenjem utječemo u našim velikim potrebama. Pomozi nam pronaći u poslu ne samo svakodnevnu potporu našim materijalnim potrebama, nego i izvor zasluga za vječni život. Isprosi nam milost zaposlenja i savjesnog obavljanja naših staleških dužnosti kako bismo cijenili svoj posao i obavljali ga s nakanama s kojima si ti obavljao svoje brojne i velike poslove. Amen. Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

U nevolji: Sv. Ljudevite, ti si po Božjoj milosti za vrijeme svojega zemaljskoga života s potpunim pouzdanjem u Božju Providnost proživio brojne poteškoće i životne nevolje. Utječemo se tvojemu zagovoru u našim nevoljama (….). Isprosi nam od Isusa jakost u kušnjama kako bismo podnosili patnje s onom vjerom i nadom koju si ti imao noseći svoje križeve. Izmoli nam sigurnost i znanje da Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube te da će i nama zasjati sunce Božjeg milosrđa i milosti u našim nevoljama. Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Za čistoću: Sv. Ljudevite, ti si od najranije dobi pa do smrti ljubomorno čuvao čistoću i prikazivao je Gospodinu. Isprosi nam tu divnu i Kristu tako dragu krepost, čuvaj me od svih napasti i ne dopusti da padnem u bilo kakav sramotni grijeh. Čuvaj me od svake grešne misli, pogleda, želje i djela. Daj da i u mojoj duši uvijek cvate bijeli ljiljan čistoće na slavu Boga sama. Amen. Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

Za milost sretne smrti: Sv. Ljudevite, ti si za sebe kazao:“Idemo, dragi prijatelji, idemo u Raj, ma što se može ovdje zadobiti, Raj vrijedi više…”. Molimo za tvoju očinsku pomoć u zadnjim časovima našeg zemaljskog života. Izmoli nam sretnu smrt u milosti Božjoj, u pravoj vjeri i potpunom pouzdanju da poput tebe i mi budemo primljeni u kuću Očevu i da naš život bude preobražen u vječnoj radosti kod Gospodina zajedno s tobom i svim svetima u Nebu. Amen. Oče naš… Zdravo Marijo…. Slava Ocu….

U svakoj potrebi: Bože, dobri naš Oče, Ti si sv. Ljudevita po Marijinim rukama pročistio, ljubavlju, trpljenjem i kušnjama. Po tvojoj milosti njegova velika vjera, nesebična ljubav i čvrsto pouzdanje, učinile su ga oruđem u tvojoj ruci za ostvarivanje tvojih velikih djela. Poticani primjerom njegova života i pouzdavajući se u njegov zagovor molimo Tvoju pomoć.
Udijeli nam milost da i mi, poput sv. Ljudevita, s pouzdanjem tražimo Tvoju volju i snagom vjere svladavamo ili strpljivo podnosimo teškoće života. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Litanije sv. Ljudevitu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, preljubljena kćeri Boga Oca, moli za nas!
Sveta Marijo, Majko Sina Božjega, moli za nas!
Sveta Marijo, Zaručnice Duha Svetoga, moli za nas!
Sveti Mihaele Arkanđele, moli za nas!
Sveti anđeli Božji, moli za nas!
Sveti Apostoli i Evanđelisti, moli za nas!
Sveti Ljudevite Montfortski, moli za nas!
Dostojni slugo Boga samoga, moli za nas!
Vjerni učeniče utjelovljene Mudrosti, moli za nas!
Svečeniče srca poslušnoga Duhu Svetome, moli za nas!
Robu Isusa koji živi u Mariji, moli za nas!
Gorljivi molitelju i promicatelju svete krunice, moli za nas!
Pokorniče i navjestitelju milosti Križa, moli za nas!
Misionaru Evanđelja spasenja, moli za nas!
Poticatelju iskrenog obraćenja, moli za nas!
Učitelju evanđeoske mudrosti, moli za nas!
Plodni autore duhovnih spisa, moli za nas!
Vjerni sine Službenice Gospodnje, moli za nas!
Propovjedniče Majke Otkupitelja, moli za nas!
Prijatelju siromaha i zapuštenih, moli za nas!
Ljubitelju djece i malenih, moli za nas!
Odgajatelju Božjeg naroda, moli za nas!
Vođo u ispovijedanju prave vjere, moli za nas!
Pastiru brižljivi dobra Crkve, moli za nas!
Utemeljitelju redovničkih družbi, moli za nas!
Poslušni suradniče Pastira Crkve, moli za nas!

Ti koji gledaš lice Svevišnjega – isprosi nam ustrajnost u vjeri,
Ti koji svijetliš u beskrajnoj Božjoj ljubavi – isprosi nam čistu ljubav i duboku poniznost,
Ti koji kličeš zbog zadobivene baštine – isprosi nam blaženu nadu,
Ti koji se raduješ u svetom Jeruzalemu – isprosi nam duha molitve,
Ti koji se nalaziš pred prijestoljem Jaganjčevim – isprosi nam mudrost križa,
Ti koji crpiš s izvora života – isprosi nam poslušnost Duhu Svetome,
Ti koji motriš Majku Božju – isprosi nam pravu pobožnost prema Mariji,
Ti koji si pored apostola Kristovih – isprosi nam žar za naviještanjem Evanđelja,
Ti koji uživaš zajedništvo svetih – isprosi nam ljubav prema Crkvi,
Ti koji sjediš za stolom u Kraljevstvu – isprosi nam krunu slave,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se: O Bože, koji si snagom Duha Svetoga sv. Ljudevita učinio gorljivim apostolom Krista Raspetoga i vjernim sinom Djevice Marije, daj da se i mi, po njegovu primjeru i zagovoru, obnovimo u duhu našeg Krštenja kako bi donijeli istinske plodove kršćanskog života. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Pin It