Category

Molitve

Category

Devetnica svetoj Ani za supruge i majke

Svetoj se Ani u zagovor utječu žene željne poroda, trudnice i majke općenito. Ovdje donosimo jednu devetnicu svetoj Ani – za supruge i majke, koja se moli ili na devet utoraka ili devet dana prije samog blagdana (od 17. do 25. srpnja).

26. srpnja Crkva slavi spomendan sv. Joakima i Ane, roditelja Blažene Djevice Marije. U našem je narodu posebno raširena pobožnost prema svetoj Ani, pa tako postoje različite molitve toj svetici, koje mnogi svakodnevno mole, a napose u vrijeme prije blagdana i na sam dan. Svetoj se Ani u zagovor utječu žene željne poroda, trudnice i majke općenito. Ovdje donosimo jednu devetnicu svetoj Ani – za supruge i majke, koja se moli ili na devet utoraka ili devet dana prije samog blagdana (od 17. do 25. srpnja).

Uvodna molitva sv. Alfonsa Liguorija

Slavna majko Bogorodičina, koja si mnoge godine u najvećoj poniznosti podnosila sav prezir i poruge, jer te smatraše neplodnom i zabačenom od Boga, no Bog te napokon utješi neizmjerno više davši ti za kćer Majku Božju. Ti si se velikodušnom pokazala i onda kada si se rastajala sa svojom najmilijom kćeri prikazujući je u hramu. Tebi se dakle preporučujem, o velika svetice, da mi od Boga isprosiš milost strpljivosti u svim tugama, progonstvima i napadajima, koji mogu snaći svakog čovjeka za ovoga života pokore, a napose onoga koji neće da izgubi nagrade, kojom Bog ražalošćene nagrađuje u raju.

Moli za nas, sv. Ano!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože koji si se udostojao blaženoj Ani dati milost da zavrijedi biti mati roditeljice jedinog Sina Tvojega, podaj milostivo da nam kod tebe pomogne zaštita one koje svetkovinu slavimo. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvojem, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

1. DAN: moli za mudrost

Sv. Ano, majko Djevice premudre, isprosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti, taj veliki dar Duha Svetoga. Pošalji mudrost, koja stoji uz prijestolje Božje, k meni, da bude uza me i da sa mnom djeluje u svako doba, da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti. Od sebe ne znam ništa i ne vidim pravo. Rasvijetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati. Pokaži mi, sveta zaštitnice, uvijek pravi put, kojim trebam ići i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo. Daj mi mudrost, koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

2. DAN: moli za jakost

Sveta Ano, majko Djevice moguće, daj mi svetu jakost da ne podlegnem teškoćama svoga teškog staleža, nego da čvrsto stojim u svim borbama i da junački podnesem sve tegobe. Od sebe sam slaba a milošću Božjom mogu sve. Izmoli mi je po Mariji od Isusa da po uzoru jake žene budem potpora svome mužu i palica djeci svojoj i tako izvojujem krunu života vječnoga. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

3. DAN: moli za krotkost i strpljivost

Sveta Ano, majko Djevice milostive, molim te za duh krotkosti, koji je toliko potreban u obiteljskom životu, i za svetu strpljivost kojoj je u različitim nevoljama bračnog života i materinskog zvanja obećano blaženstvo. Isposluj mi kod božanskog Srca Isusova krotko srce koje će svladati sklonost k srditosti i nestrpljivost, te će biti uzor prave krotkosti. Nauči me da nosim teret bližnjega i da tako ispunim zapovijed Kristovu, koji je krotkima obećao zemlju. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

4. DAN: moli za mir i slogu

Sveta Ano, koja si ženidbenom vezom bila vezana s bogobojaznim Joakimom, poveži nas kršćanske ženidbene drugove tim svetim vezom, koji proizlazi iz tog velikog sakramenta, otajstva puna milosti i blagoslova. Uzdrži u nama duh sloge da kao miroljubivi drugovi budemo djeca Božja. Otkloni od nas sve što bi moglo pomutiti tu svetu slogu. Osobito odagnaj daleko sve strasti i poroke, ponajprije opasnu ljubomoru. Daj da sačuvamo ženidbenu vjernost sve do smrti, daj mi smisao i ljubav za kuću i upravi sav moj posao prema svetoj volji i želji Božjoj. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

5. DAN: moli za pravu nadnaravnu ljubav

Sveta Ano, majko Marije, Majke krasne ljubavi, podari mi pravu bračnu ljubav, nauči me muža ljubiti, jer to Bog hoće i kako on hoće, da u mužu ljubim Boga koji mi ga je dao kao svog nasljednika. Umnoži u meni svetu ljubav da godinama biva sve veća sve čišća i svetija i da u starosti postane savršena. Podari mi majčinsku ljubav k djeci mojoj, daj da u njima uvijek gledam djecu i sliku Božju, što ih moramo odgojiti za život vječni. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

6. DAN: moli za poslušnost

Sveta Ano, zaručnice svetog Joakima, koja si mužu svojem bila pokorna radi Boga, daj mi krepost poslušnosti. Daj da uvijek vjerno vršim tu prvu i najnužniju dužnost žene i da slušam muža u svemu što dolikuje pred Gospodinom kao što je Crkva poslušna Kristu. Ne daj da ikada zaboravim da je muž po Božjoj ustanovi glava ženi. Daj da slušam u ljubavi i iz ljubavi, koja pravu poslušnost olakšava i zaslađuje. Isprosi mi kod Isusa milost da po bračnoj poslušnosti obogatim zaslugama za nebo i dospijem u vječno blaženstvo. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

7. DAN: moli za stalešku čistoću

Sveta Ano, majko Prečiste majke Marije, isprosi mi po svojoj prečistoj kćeri kod njezina božanskoga sina Isusa dragocjenu i za bračnu sreću toliko potrebnu krepost staleške čistoće. Nauči me da brak držim svetim i čistim. Uvijek me pravo nadahni da vršeći naređene dužnosti, uvijek samo ono činim što je dopušteno i Bogu milo. Daj da moj brak bude doista prilika tajanstvenog svetog veza Krista s Crkvom, u čemu i jest najveće dostojanstvo kršćanske ženidbe, njezin blagoslov i njezina vrhunaravna zaslužnost. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

8. DAN: moli za svoje posvećenje

Sveta Ano, majko Majke Božje milosti izmoli mi moćnim zagovorom tvoje presvete kćerke kod Isusa milost za pobožan, bogobojazan, krepostan život u bračnom staležu, da postignem blaženstvo obećano ženama, ako ustraju u vjeri i posvećenju. Posveti mene korijen da i grane, djeca moja postanu svetima. Daj mi jakost za vjerno, svjesno i bogumilo vršenje svih dužnosti svoga zvanja da svojim zvanjem po Božjoj volji postanem sretna i blažena. Amen

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

9. DAN: moli za dobar odgoj djece

Sveta Ano, majko Kraljice svih svetih, isposluj mi kod Isusa po Mariji milost dobra odgoja djece o čemu ovisi i moja cijela vječnost. Kao što si ti svoje dijete Mariju u najnježnijoj dobi donijela u hram i prikazala Gospodinu, nauči i mene kako ću svoju djecu od najranije mladosti za vječni život odgajati zajedno s njihovim ocem a svojim mužem. Daj da ne marim manje za duh i srce svoje djece, nego za njihovo tjelesno dobro, daj mi razum i snagu, da kod teškog tog posla dječjeg odgoja, uvijek upoznam pravi način i to svom snagom provedem. Daj da djecu odgojim uputama i opomenama, po potrebi i kaznama ali prije svega dobrim primjerom riječju i činom. Pomozi mi, dobra majko, da odgojim svoju djecu za sluge Božje i svece koji su pozvani da zauzmu u nebu prazna mjesta palih anđela. Daj da sa svojom djecom i po njima dođem jednom uz svog muža u vječno blaženstvo. Amen.

Oče naš ― Zdravo, Marijo ― Slava Ocu

Pin It