Category

Molitve

Category

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (petnaesti četvrtak)

Petnaest četvrtaka svetoj Riti nastali su iz pučke pobožnosti u spomen na 15 godina svetičine stigmatiziranosti, tijekom kojih je svetica na čelu nosila stigmu Kristova trna. Pobožnost započinje u veljači i traje do 22. svibnja, kada je svetkovina sv. Rite.

Sveta Rita poznata je kao svetica nemogućeg i zagovornica u bespomoćnim i beznadnim slučajevima. Petnaest četvrtaka priprave za svetkovinu sv. Rite nastali su iz pučke pobožnosti u spomen na 15 godina svetičine stigmatiziranosti, tijekom kojih je svetica na čelu nosila stigmu Kristova trna. Ta se pobožnost osobito proširila Italijom i u inozemstvu nakon što je papa Lav XIII. 24. svibnja 1900. proglasio Ritu sveticom.

U ovoj pučkoj pobožnosti, ističe se vrijednost evangelizacije i rasta u kršćanskom životu. Ta pobožnost uključuje duhovni put koji počinje u veljači i iz tjedna u tjedan traje do 22. svibnja, kada je svetkovina sv. Rite. Svakog četvrtka u tijeku obavljanja pobožnosti preporučuje se:

  • sudjelovati na svetoj misi
  • moliti se sam ili u zajednici prema ovdje navedenim molitvama
  • provoditi tjedno djelo obraćenja
  • ispovijedati se, po mogućnosti jednom mjesečno.

PETNAESTI ČETVRTAK (16. svibnja)

Život poslije smrti

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

IZ BIBLIJE

Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti. Bog nam je dao život vječni; taj je život u Sinu Njegovu. Tko ima sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni. (1 Iv 3,14; 5,11-13)

HIMAN DUHU SVETOM

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti,
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga Svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno!

Darova sedam razdaješ,
Ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom!

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka!

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo!

Daj Oca da upoznamo,
i Krista, Sina njegova,
i u Te Duha njihova,
da vjerujemo sveudilj!

Sva slava Ocu vječnomu,
i uskrslomu Sinu mu,
s Tješiteljem presvetim
nek’ bude sad i uvijeke. Amen.

IZ ŽIVOTA SVETE RITE

Sv. Rita se često susretala sa zbiljom smrti. Roditelji su joj umrli odmah nakon vjenčanja. Muž Paolo je umro nasilnom smrću nakon 15 godina braka. Sinovi su joj još kao djeca umrli od bolesti. Na razmišljanje nas osobito potiče činjenica da joj je draža bila smrt djece nego da ih vidi ukaljane smrtnim grijehom ubojstva. Sv Rita nas poučava čvrstoj vjeri u zagrobni život, sigurnoj nadi u obećanja besmrtnosti, uskrsnuća i vječnoga života koja nam je dao Gospodin Isus. Poziva svu svoju duhovnu djecu da nadvladaju svaku sumnju te da se stoga bespoštedno bore protiv smrtnoga grijeha, to jest, protiv takvih izbora s kojima umire Božji život u nama i koji nas vode u vječnu smrt. Sv je Rita umrla u dobi od 76 godina, najvjerojatnije 22. svibnja 1457.god. Pošla je radosno u susret smrti, kao na dugo očekivani susret s ljubljenim Isusom, svojim zaručnikom. Ona nas uči kako nadvladati strah od smrti provodeći život u molitvi, ljubavi, dobrim djelima i izvršavanjem svojih svakodnevnih obveza.

MOLITVA SV. RITI

Pozdravljam te sv. Rito, posudo ljubavi,
ženo mira i uzore svih kreposti, vjerna Isusova učenice.
Svetice obitelji i oprosta
Pomozi nam vjerovati da je Bogu sve moguće
I priteci nam u pomoć u svakoj potrebi. Amen.

IZ SPISA SV. AUGUSTINA

Svi strahuju od smrti tijela, a svega nekolicina strahuje za dušu. Svi su zabrinuti za smrt tijela koja, prije ili kasnije, treba doći i čine sve ne bi li je izbjegli. Čovjek koji je predodređen umrijeti žestoko se bori za život, dok se čovjek koji je pozvan na život vječni ne trudi izbjegavati grijeh. A ipak, sve što čini da ne umre je uzalud i beskorisno. On samo uspijeva odgoditi, a ne i izbjeći je. S druge strane, ako bi se potrudio ne griješiti zadobio bi život vječni. O, kad bi barem uspjeli potaknuti ljude da zavole život vječni onoliko koliko vole ovaj prolazni!….Tko ne bi bio voljan žrtvovati i najneophodnije stvari, ako bi nastavio živjeti? Kad bi se nekome reklo “Ako ne želiš umrijeti, moraš ploviti”…Bi li slučajno odbio ovo učiniti? Bog nam naređuje odbaciti ispraznosti kako bi živjeli vječno, li mi ga odbijamo poslušati. Oni koji vole zemaljski život, a kojeg ne posjeduju ni kada ni koliko žele, za nas su stalni prijekor. Ipak, mi ne korimo jedan drugog zbog lijenosti i mlakosti u postizanju vječnog života, kojeg ćemo ako želimo, i zadobiti i više ga nećemo izgubiti. s druge strane, sva smrt od koje strahujemo, stići će nas željeli mi to ili ne. (Tumačenje Evanđelja po Ivanu)

IZ UČENJA CRKVE

Zagonetka ljudskog položaja doseže vrhunac pred licem smrti. Ne muči čovjeka samo bol i sve veći rasip tijela nego ga također, dapače još više muči strah od vječne smrti. Svi pokušaju tehnike, ma koliko bili korisni, ne mogu smiriti tjeskobu čovjeka; naime, produženje biološkog trajanja ne može mu utažiti one želje za daljnjim životom koja je neodoljivo ukorijenjena u njegovu srcu. Dok je pred smrću nemoćno svako maštanje, Crkva, poučena Božanskom objavom tvrdi da je Bog stvorio čovjeka za blaženi cilj s onu stranu zemaljske bijede. Štoviše, kršćanska vjera uči da će ta tjelesna smrt, od koje bi čovjek bio pošteđen da nije sagriješio biti jednom pobijeđena. Bog je naime pozvao i poziva čovjeka da čitavim svojim bićem prione uza nj u vječnom zajedništvu nepropadljivog božanskog života. Svakome čovjeku koji razmišlja vjera, predočena solidnim argumentima pruža odgovor, na tjeskobna pitanja o njegovoj budućoj sudbini… Nepoznato nam je vrijeme dovršenja zemlje i čovječanstva, a ne znamo ni način preobrazbe svemira. Prolazi, doduše, vanjski lik ovog svijeta, izobličen grijehom. No poučeni smo da Bog sprema novi stan i novu zemlju u kojima će vladati pravednost i gdje će blaženstvo ispuniti i nadvisiti sve želje za mirom što se rađaju u ljudskom srcu. Tada pošto smrt bude pobijeđena, sinovi će Božji biti u Kristu uskrišeni, i ono što je bilo sijano.
(Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu (GS) 18,39)

MOLITVA LITANIJA

Za mir u obiteljima, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za ozdravljenje bolesnih, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za zaštitu djece, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za vedrinu starosti, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za izbore mladih, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za vjernost bračnih drugova, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za poslanje roditelja, sv. Rito, zagovaraj nas!
Za složnost posvećenih osoba, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da budemo sposobni praštati, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da budemo snažni u trpljenju, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da dobro izvršavamo svoje obveze, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da vjerujemo u pobjedu dobra, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da izgradimo bolji svijet, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da širimo Evanđelje, sv. Rito, zagovaraj nas!
Da živimo u svetosti, sv. Rito, zagovaraj nas!

Oče naš…

ZAVRŠNA MOLITVA

Slavimo Te i hvalimo, svemogući i vječni Oče, po Kristu Gospodinu našem. Primivši na sebe našu smrt, On nas je oslobodio smrti i žrtvujući svoj život otvorio nam put u besmrtan život. On je spasenje svijeta, vječni život i uskrsnuće mrtvih. On živi i kraljuje s Tobom i Duhom Svetim u vijeke vjekova. Amen.

DJELO OBRAĆENJA

Ako to već nisi napravio, daj služiti sv. misu za pokojnike u tvojoj obitelji i obiđi grobove svojih dragih. Ne prihvaćaj ponude Jehovinih svjedoka o kraju svijeta; odbaci vjerovanja u “reinkarnaciju” i sve magijske prakse zazivanja mrtvih na spiritističkim seansama, automatske zapise i sl. Znaj da je sve to osuđeno Božjom Riječju.

U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen.

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (prvi četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg (drugi četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (treći četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (četvrti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (peti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (šesti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (sedmi četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (osmi četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (deveti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (deseti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (jedanaesti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (dvanaesti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (trinaesti četvrtak)

Pobožnost 15 četvrtaka svetoj Riti – svetici nemogućeg – (četrnaesti četvrtak)

Molitve sv. Leopoldu LITANIJE U ČAST SV. LEOPOLDU Gospodine, smiluj se!Kriste, smiluj se!Gospodine, smiluj se!Kriste, čuj nas!Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!Duše…

Pin It