Category

Mons. Aldo Cavalli

Category

Uskrsna poruka apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupa Alde Cavallija

Prigodnu poruku apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupa Alde Cavallija prenosimo u cijelosti


Prigodnu poruku apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupa Alde Cavallija prenosimo u cijelosti.

U Evanđelju imamo karakterističan odlomak zapisan kada je Isus umro na križu i pokopan. To je ulomak o  učenicima iz Emausa. Isus je umro, pokopan i apostoli, učenici su mislili: gotovo je! Evo učenika iz Emausa, koji su, vraćajući se kući i odlazeći iz Jeruzalema, govorili: Isus je bio veliki Božji čovjek, dobro je naviještao kraljevstvo Božje, sve nas je ljubio, ljubio je ljude, pomagao je bolesnima, tješio je sve, ozdravljao je … Mislili smo da je on Mesija. Ali on je mrtav, pokopan je, gotovo je! I Petar je imao istu misao kada je rekao ostalim apostolima: idemo ribariti. Ribariti kao prije, prije susreta s Isusom. Jer Isus je mrtav, pokopan je, gotovo je!

Dva su događaja potpuno promijenila život apostola i Crkve: Isusovo uskrsnuće, Isus je živ. Bio je to uskrsni poklik: Isus je živ, On je živ. I dolazak Duha Svetoga. Ta su dva događaja zajedno stvorila Crkvu. Ta su dva događaja zajedno dala život, životnost, kreativnost, snagu cijeloj Crkvi, apostolima. Živ je, živ je zauvijek. U Evanđelju po Ivanu, On, živi Isus, ukazuje se apostolima, govori im ​​duboke riječi, specifične i za ovo sveto mjesto Međugorje: mir vama! Isus živ, živ zauvijek, Bog, daje mir. Ujedno je dahnuo u apostole i rekao im: primite, primite Duha Svetoga. U Duhu Svetome i živome Isusu, apostoli su ponovno vidjeli Isusov život s njima, ponovno su vidjeli Isusa u cijeloj povijesti Staroga saveza i Staroga zavjeta, vidjeli su Isusov križ i  Ivanovo evanđelje kao slavu Božju. Slava Božja znači Njegovu živu i istinsku nazočnost. Shvatili su vrijednost križa na koji je Isus prikovao sve naše grijehe i umirući učinio da oni umru. U Duhu Svetome su shvatili vrijednost Euharistije, Posljednje večere. Shvatili su istinsku, živu, stvarnu prisutnost Gospodina u Njegovoj Riječi i u Euharistiji. Ponovno su proživjeli. U Djelima apostolskim imamo još jedan veliki prikaz dolaska Duha Svetoga. Shvatili su da je Crkva rođena u Duhu Svetome. A s njima je bila Marija, Isusova Majka, i odande su krenuli naviještati Evanđelje cijelome svijetu. Oni, jadni, nepismeni, bez ikakve vrijednosti, sa živim Isusom, Uskrslim, i u Duhu Svetome, otišli su u cijeli svijet. I u dvadeset, trideset godina, život živoga Gospodina, život Duha Svetoga bio je raširen u mnogim dijelovima svijeta.

Evo Uskrsa Gospodnjeg, evo Uskrsa apostola, evo Uskrsa Crkve, evo našeg Uskrsa, evo moga Uskrsa. On, Gospodin je živ! A u Duhu Svetom i ja sam živ u Njemu i On u meni. On, Gospodin Isus je živ i dajući mi Duha Svetoga, učinio je moj život snažnim, kreativnim, punim  volje, i punim radosti i mira. Tako neka bude tebi koji me slušaš! Isus je živ! U Duhu Svetome, u Njemu možeš voditi život pun životnosti, kreativnosti i velikoga dobra za cijeli svijet. U Duhu Svetome ti kažem: sretan Uskrs, sretan Uskrs u Gospodinu Isusu, živome! 

Izvor: Radiopostaja Mir Međugorje

Pin It