DEVETNICA ZA DUŠE U ČISITILIŠTU

Preporučimo duše u čistilištu Isusu Kristu i njegovoj Majci, posebno duše naših rođaka, dobročinitelja, prijatelja i neprijatelja; osobito one za koje smo dužni moliti, izrecimo molitve na njihovu nakanu, zamislimo se nad teškim patnjama koje su ti zaručnici Kristovi izdržali.

Krunica za duše u čistilištu

Devet se dana moli krunica sa žalosnim otajstvima. Umjesto Slava Ocu govori se POKOJ VJEČNI…

Prije svake desetice mole se sljedeće molitve:

1. Prije prve desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu znoju, koji si za nas siromašne grješnike prolio na Maslinskoj gori, smiluj se dušama u čistilištu, oslobodi ih od njihova straha i gorčine i tješi ih kaležom nebeske utjehe.

2. Prije druge desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom bičevanju što si za nas siromašne grješnike trpio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, odstrani od njih bič svoje srdžbe i pokloni im vječno olakšanje.

3. Prije treće desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom krunjenju što si za nas siromašne grješnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, daj im krunu vječne slave.

4. Prije četvrte desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu teškom nošenju križa što si za nas siromašne grješnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, uzmi im teško breme njihovih trpljenja i vodi ih u vječno veselje.

5. Prije pete desetice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom raspeću što si za nas grješnike tako strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, prikloni im svoje sveto lice i dopusti da još danas uđu u raj.

U nekim se predjelima dodaje još jedna desetica:
…blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka se smiluje vjernim mrtvima.

Na kraju krunice:

Gospodine Isuse Kriste, po svojih svetih pet rana i tvojoj prolivenoj krvi, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, posebno našim roditeljima, rodbini, dušobrižnicima i dobročiniteljima. Iscijeli njihove bolne rane i daj im svoje izbavljenje. Smiluj se u svojoj beskrajnoj ljubavi i (našim) nakanama… i pokloni po zagovoru dragih duša svako uslišanje i pomoć što te najviše proslavlja i mojoj duši služi na vječni spas. Amen.

Dragi Spasitelju, budi tako dobar, daj da tvoja predragocjena krv teče u čistilište, gdje trpe siromašne duše. Ah, one trpe teško, budi im milostiv. Čuj našu molitvu. Uzmi siromašne duše. Ah, one trpe teško, budi im milostiv, čuj našu molitvu. Uzmi siromašne duše još danas u nebo. Amen.

Litanije za duše u čistilištu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za njih!
Sveta Bogorodice, moli za njih!
Sveti Mihaele, moli za njih!
Svi sveti anđeli i arkanđeli, molite za njih!
Sveti Ivane Krstitelju, moli za njih!
Sveti Josipe, moli za njih!
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za njih!
Sveti Petre i Pavle, molite za njih!
Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za njih!
Sveti Stjepane, moli za njih!
Sveti Lovro, moli za njih!
Svi sveti mučenici, molite za njih!
Sveti Grgure i Augustine, molite za njiih!
Svi sveti naučitelji, pape i ispovjedaoci, molite za njih!
Svi sveti redovnici i pustinjaci, molite za njih!
Sveta Katarino, moli za njih!
Sve svete djevice, molite za njih!
Sveta Majko Ano i sve svete udovice, molite za njih!
Svi sveci i svetice Božje, molite za njih!

Budi im milosrdan, Gospodine!
Ne kazni ih, Gospodine!

Od njihovih muka, oslobodi ih Isuse!
Po svom utjelovljenju i rođenju, oslobodi ih Isuse!
Po svom preslatkom imenu, oslobodi ih Isuse!
Po svom beskrajnom milosrđu, oslobodi ih Isuse!
Po svojoj blagosti i ustrpljivosti, oslobodi ih Isuse!
Po krštenju i svetom postu svojem, oslobodi ih Isuse!
Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim, oslobodi ih Isuse!
Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem, oslobodi ih Isuse!
Po teškom križnom putu i razapeću svojem, oslobodi ih Isuse!
Po presvetim ranama svojim, oslobodi ih Isuse!
Po božanskoj Krvi svojoj, oslobodi ih Isuse!
Po pogrdnoj smrti svojoj na križu, oslobodi ih Isuse!
Po bolovima božanskoga Srca svoga, oslobodi ih Isuse!
Po bolovima Marije, svoje predrage Majke, oslobodi ih Isuse!
Po uskrsnuću svojem, oslobodi ih Isuse!
Po uzašašću svojem, oslobodi ih Isuse!
Po poslanju Duha Svetoga, oslobodi ih Isuse!
Na slavu Božanskoga Srca svoga, oslobodi ih Isuse!
Po zaslugama i zagovoru Marijinu, oslobodi ih Isuse!
Po zagovoru svetih aoslobodi ih Isuse!nđela, oslobodi ih Isuse!
Po molitvi vjernika,

Mi grešnici, tebe molimo usliši nas!
Da dušama u čistilištu oprostiš, tebe molimo usliši nas!
Da im milostivo olakšaš kazne, tebe molimo usliši nas!
Da ih iz čistilišnih muka izbaviš, tebe molimo usliši nas!
Da im u susret pošalješ njihove svete anđele, tebe molimo usliši nas!
Da ih svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš, tebe molimo usliši nas!
Da im dopustiš da Te gledaju licem u lice, tebe molimo usliši nas!
Da im vječni mir podijeliš, tebe molimo usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti im, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj im se, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daj im vječni mir, Gospodine!

Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih vjernih mrtvih iz njihovih muka; neka ih pred lice Tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
O. I svjetlost vječna svijetlila njima!
R. Počivali u miru!
O. Amen!

Ostavite komentar

Pin It