DEVETNICA SVETOM JUDI TADEJU, POMOĆNIKU U BEZNADNIM SLUČAJEVIMA

Pripremimo se za blagdan svetoga apostola Jude Tadeja i molimo njegov moćni zagovor! Blagdan svetog apostola Jude Tadeja slavi se 28. listopada.

Devetnicu svaki dan započinjemo ovom molitvom:

O sveti Juda Tadeju, slavni apostole, vjerni slugo i rođače Gospodina našega Isusa Krista, Crkva te časti i zaziva kao velikog pomoćnika i zaštitnika u beznadnim i bezizglednim slučajevima. Moli za mene jer sam u nevolji. Primijeni, molim te, tu osobitu moć danu od Boga da doneseš vidljivu i brzu pomoć kad za nju gotovo više nema nade. Budi mi na pomoći sada u ovoj velikoj nevolji da dobijem utjehu i pomoć od Boga u svim svojim potrebama. O sveti Judo, apostole, mučeniče i rođače Gospodina našega Isusa Krista, Marije i Josipa, zauzmi se za mene kod Boga i daj da s tobom i svim svetima uzmognem jednom u vječnosti blagoslivljati, slaviti i hvaliti Boga. Amen.

Isuse Kriste, darovatelju svih milosti, zahvaljujem ti za sve milosti koje udjeljuješ zagovorom svetog Jude Tadeja.

PRVI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O blagoslovljeni apostole sveti Juda Tadeju, ti se nazivaš slugom Isusa Krista, i ja od sada ne želim služiti više sebi, već Gospodinu Isusu Kristu. Ti si gorljivo širio Radosnu vijest među poganima u mnogim zemljama i izveo brojna čudesa u beznadnim slučajevima. Molim te, zauzmi se kod Boga za mene u ovoj potrebi (izreći nakanu). Vjerujem da ćeš me uslišiti na osobit način. Čuj moje molbe i priteci mi u pomoć. Pomozi mi da budem hrabar i ustrajan u vršenju volje Božje. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, usliši nas!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

DRUGI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O blagoslovljeni sveti Juda Tadeju, pomozi mi da služim Isusu Kristu, koji je svake hvale, slave i časti dostojan. Daj da otvorim svoje srce i dušu kako bi Bog uvijek uslišio moje molitve, osobito ove molbe koje povjeravam tvojem moćnom zagovoru. Prosvijetli me da spoznam što je najbolje za mene, sada i u vječnosti, zahvaljujući Bogu za sve blagoslove koje mi je udijelio. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

TREĆI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O sveti Juda Tadeju, apostole Isusa Krista, ti koji si vjerno i neumorno širio Radosnu vijest, molim te, sjeti se mojih potreba i priteci mi u pomoć. Neka Svevišnji i milosrdni Gospodin usliši tvoje smjerne molbe i udijeli mi pomoć. Pomozi mi da uvijek gorljivo i predano molim prihvaćajući volju Božju. Daj da uvijek vidim Božju nakanu u svim kušnjama znajući da će Bog uslišiti svaku iskrenu molitvu. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

ČETVRTI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O blagoslovljeni sveti Juda Tadeju, tebe je Isus izabrao da donosiš ljudima Radosnu vijest. U ovome svijetu, punom kušnji, teškoća i napasti čuj moje molitve upućene tebi za zagovor. Moli za mene u Kraljevstvu nebeskom da Svevišnji i milosrdni Bog moje molbe usliši, onako kako je volja Njegova dajući mi milost da prepoznam Njegovu nakanu u svim stvarima. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

PETI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O blagoslovljeni sveti Juda Tadeju, apostole Isusa Krista, ti si nam svojim primjerom pokazao kako voditi revan i predan život. Danas te ponizno molim, čuj moje molitve i usliši me. Daj da, moleći za sadašnje i buduće milosti ne zaboravim ranije udjeljenje, već da uzvratim Bogu zahvalom za sve milosti i uslišane molitve. Ponizno se predajem svetoj Božjoj volji znajući da jedini On zna što je najbolje za mene, i da će moje molbe uslišati na za mene najbolji način. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

ŠESTI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

Sveti Juda Tadeju, apostole Kristov i veliki pomoćniče u beznadnim slučajevima, čuj moje molitve i molbe i priteci mi u pomoć. Daj da uvijek tražim samo ono što je Bogu drago i što je najbolje za moje spasenje. Moje molbe i potrebe ponesi pred Božansko prijestolje. Evo k tebi dolazim moleći te da se zauzmeš za mene ako je to na dobro duše moje. Predajem se svetoj volji Božjoj u svemu znajući da će On uslišati svaku iskrenu molitvu onako kako možda i ne očekujem. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

SEDMI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O sveti apostole Juda Tadeju, za čiji moćni zagovor danas molim, tebe je Gospodin i Spasitelj Isus Krist izabrao da budeš jedan od dvanaest apostola. Zbog toga i zbog mučeništva koje si pretrpio, Bog ti je dao vijenac vječne slave. Stoga te molim priteci mi s neba u pomoć svojim moćnim zagovorom. Ponizno se predajem volji Božjoj znajući da nijedna iskrena molitva neće ostati neuslišana. Pomozi mi da vidim Božju dobrotu i milosrdnu nakanu u svim kušnjama. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, usliši nas!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

OSMI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O sveti Juda Tadeju, daj da poučen tvojim primjerom uvijek slijedim Gospodina Isusa i živim po Njegovoj volji. Pomozi mi da uvijek djelujem u skladu s voljom Božjom i vazda mio ostanem Njegovu pogledu. Osobito te molim da se zauzmeš kod Boga i izmoliš što je potrebno za moje spasenje i vremenito dobro. Molim te, ne zaboravi moje prošnje. Već osam dana te zazivam, usliši moje molitve kako bi se moja vjera umnožila, moje ufanje ojačalo, a moja ljubav rasplamsala. Vjerujem da će Bog uslišiti moje molitve na za mene najbolji način. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, usliši nas!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

DEVETI DAN

Uvodna molitva: O sveti Juda Tadeju…

O sveti Juda Tadeju, pomozi mi da tako živim kako bih umilio Bogu. U životu nailazim na mnoge nevolje i potrebe. Danas ti se već deveti dan obraćam moleći da se zauzmeš za mene i izmoliš mi milosti koje od Boga molim. Pomozi mi da ne žudim za prolaznim dobrima, već za onima što će biti na spasenje duše moje znajući da mi neće koristiti ništa ako dobijem cijeli svijet, a dušu izgubim.

Stoga, pomozi mi da se priklonim volji Božjoj gledajući Božju dobrotu i milosrdnu nakanu u svim kušnjama. Ne daj da moja molitva ostane neuslišana! Ja ću zato rado posvuda širiti Božju slavu i tvoje štovanje i propovijedati o tvojoj spremnosti za pomoć. Amen.

O sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Moj Isuse, po zagovoru i zaslugama svetog Jude Tadeja, smiluj nam se!

Krunica ili Litanije u čast svetom Judi Tadeju.

KRUNICA U ČAST SVETOG JUDE TADEJA

(Moli se na običnu krunicu)

Bože, u pomoć mi priteci!

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Slava Ocu…

Apostolsko vjerovanje…

Na mala zrnca moli se:

Zdravo Marijo… koji neka nam po zagovoru svetog Jude Tadeja:

  • umnoži vjeru
  • učvrsti ufanje
  • usavrši ljubav

Na zrnca Očenaša moli se:

Kristov apostole, stupe i temelju Božjeg grada! Crkva, koju si okupljao riječju i svjedočanstvom, radosno te pozdravlja. Iz Božjeg kraljevstva, gdje živiš proslavljen, vodi nas, zagovaraj i štiti! Tebi Kriste, s Ocem i Duhom Svetim slava u sve vijeke vjekova. Amen.

Na mala zrnca Zdravomarije moli se:

Sveti Juda Tadeju, apostole i rođače Kristov, moćni zagovorniče kod Boga, zajedno s Marijom, Josipom i sa svima svetima, moli Isusa za nas grešnike sada i u času kušnje! Amen.

Umjesto Slava Ocu moli se:

Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni, smiluj nam se.

Na kraju krunice moli se:

Moli za nas, sveti apostole Juda Tadeju.

Da dostojni budemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:

Bože, koji si nam preko apostola dao da upoznamo otajstvo spasenja, dopusti svojoj Crkvi da neprestano raste u broju svoje djece. Učvrsti nas u vjeri da prianjamo uz Isusa, Tvog Sina, istim iskrenim oduševljenjem poput apostola Jude Tadeja, te daj da se Crkva objavljuje svijetu kao otajstvo spasenja. Amen.

Sveti Juda Tadeju, slavni apostole evanđelja, vjerni slugo, odani prijatelju, rođače i učeniče Isusov, Crkva te časti, slavi i zaziva kao moćnog zaštitnika u najtežim iskušenjima života. Moli za nas Isusa da osuši naše suze, u času kušnje pomozi nam, ne dopusti da padnemo u napast, oslobodi nas od zla i pogibelji za dušu i tijelo, štiti obitelji, patnike, nemoćne i siromahe; dovedi grešnike na pravi put, ostani s nama kad nas obuzme očaj, kad nam nevolje i trpljenja život učine teškim. Zahvalni za tvoju dobrotu i zagovor, obećavamo ti da ćemo biti vjerni poruci evanđelja, da ćemo se čuvati grijeha, da ćemo koračati dobrim putem, da ćemo biti iskreni nasljedovatelji Kristovi. Amen.

LITANIJE U ČAST SVETOM JUDI TADEJU

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo djevica, moli za nas!

Kraljice sviju svetih, moli za nas!

Sveti Juda Tadeju, moli za nas!

Ti pravi krvni rođače Isusa, Marije i Josipa, moli za nas!

Slavni apostole, moli za nas!

Postojani apostole, moli za nas!

Pravi nasljedovatelju Isusov, moli za nas!

Ljubitelju svetog siromaštva, moli za nas!

Uzore poniznosti, moli za nas!

Uzore strpljivosti, moli za nas!

Ljiljane čistoće, moli za nas!

Plamene božanske ljubavi, moli za nas!

Zvijezdo svetosti, moli za nas!

Posudo božanske milosti, moli za nas!

Priznavaoče svete vjere, moli za nas!

Veliki čudotvorče, moli za nas!

Trepete pakla, moli za nas!

Stupe svete Crkve, moli za nas!

Tješitelju žalosnih, moli za nas!

Utočište nevoljnih, moli za nas!

Pomoćniče potrebnih, moli za nas!

Moćni zagovorniče, moli za nas!

Osobiti zagovorniče u teškim potrebama, moli za nas!

Pomoćniče i zaštitniče onih koji te štuju, moli za nas!

Isuse Kriste, smiluj nam se!

Po zaslugama svetog Jude Tadeja, molimo te, usliši nas!

Po njegovoj poniznosti i strpljivosti, molimo te, usliši nas!

Po njegovim propovijedima i naučavanju, molimo te, usliši nas!

Po čudesnim djelima njegovim, molimo te, usliši nas!

Po slavnoj mučeničkoj smrti njegovoj, molimo te, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Moli za nas sveti Juda Tadeju!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Svemogući milosrdni Bože, koji si nam dao da po Tvojem blaženom apostolu Judi Tadeju dođemo do spoznanja imena Tvoga, daj, molimo Te ponizno, da mi koji usrdnom pobožnošću štujemo Tvoga izabranika i rođaka, po njegovim zaslugama i moćnom zagovoru primimo milost Tvoga božanskog blagoslova te, napredujući u dobru, Njegovu vječnu slavu slavimo i, slaveći Ga, u dobru napredujemo. To Te molimo po Gospodinu našem Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Ostavite komentar

Pin It