PAPA FRANJO U KAZAHSTANU

Stigavši u Kazahstan, papa Franjo se odmah poslijepodne, u glavnom kazahtanskom gradu Nur-Sultanu susreo s predstavnicima vlasti, građanskoga društva i s diplomatskim zborom, kojima je uputio srdačan pozdrav, ističući da je u tu zemlju stigao ka hodočasnik mira, tražeći dijalog i jedinstvo. Odmah na početku govora Sveti je otac istaknuo koliko je svijetu hitno potreban mir, te da ponovno pronađe sklad. Sklad koji u ovoj zemlji može dobro predstaviti jedan od najvažnijih kazahstanskih simbola, tradicionalni karakteristični glazbeni instrument ‘dombra’.

Dombra

Dombra se svirala već u srednjem vijeku te kroz stoljeća pratila recitiranje saga i poezije, povezujući prošlost sa sadašnjošću. Kao simbol kontinuiteta u različitosti, njezin ritam prati sjećanje vaše zemlje te tako podsjeća na važnost, usred brzih gospodarskih i društvenih promjena koje su u tijeku, da se ne zanemare veze sa životom onih koji su otišli prije nas.

Sjećanje – neizostavan put prema budućnosti

Papa je potom primijetio da Kazahstan – kojega je papa Ivan Pavao II., tijekom svojega posjeta toj zemlji nazvao ‘Zemljom mučenika i vjernika, Zemljom prognanika i heroja’, ‘Zemljom mislilaca i umjetnika’ – čuva slavnu povijest kulture, ljudskosti i patnje. Podsjetio je na zarobljeničke logore i masovne deportacije koje su se dogodile u povijesti te zemlje, kao i na činjenicu da unatoč tomu kazahstanski narod nije dopustio da ostanu zarobljenici tih nepravdā; iz sjećanja na izolaciju procvjetala je briga za inkluziju. Neka sjećanje na patnje i kušnje koje ste pretrpjeli bude neizostavan dio vašega puta prema budućnosti, stavljajući na prvo mjesto ljudsko dostojanstvo, dostojanstvo svakog čovjeka, i svake etničke, društvene i vjerske skupine – rekao je Papa.

Zemlja susreta

Vrativši se u mislima ponovno na dombru, Papa je primijetio da se na njoj svira trzanjem dviju žica. I Kazahstan obilježava sposobnost sklada između „dviju paralelnih žica“: između niskih zimskih temperatura i visokih ljetnih, između tradicije i napretka, simboliziranih susretom povijesnih i modernih gradova. Ali ponajviše, u zemlji odjekuju ‘note’ dviju duša, azijske i europske, koje čine stalnu misiju povezivanja tih dvaju kontinenata.

Priznavanje prava

Oko stotinu i pedeset etničkih skupina i više od 80 jezika, sa svojom poviješću, različitim kulturnim i vjerskim tradicijama čine Kazahstan jedinstvenim multietničkim, multikulturalnim i multireligijskim laboratorijem, otkrivajući njegov poseban poziv, da bude zemlja susreta. Tomu su posebno pozvane pridonositi religije – istaknuo je Papa napominjući da će stoga sudjelovati na VII. kongresu poglavara svjetskih i tradicionalnih religija koji započinje sutra.

Stoga kazahstanski Ustav predviđa slobodu vjere i uvjerenja – primijetio te istaknuo – Zdrav sekularizam, koji priznaje dragocjenu i nezamjenjivu ulogu vjere i suprotstavlja se ekstremizmu koji ga nagriza, bitan je uvjet za jednako postupanje prema svakom građaninu, kao i za poticanje osjećaja pripadnosti zemlji kod svih njezinih etničkih, jezičnih, kulturnih i vjerskih sastavnica. Vjerska je sloboda najbolji kanal za građanski suživot – dodao je papa Franjo.

Primijetio je da je ta potreba upisana u samom imenu toga naroda, jer se riječ ‘kazah’ odnosi upravo na hod u slobodi i neovisnost. U tom smislu – istaknuo je – želim izraziti poštovanje za afirmaciju vrijednosti ljudskoga života kroz ukidanje smrtne kazne, u ime prava svakog čovjeka na nadu.

Uloga demokracije

Papa je potom napomenuo kako zna da je, posebno posljednjih mjeseci, u zemlji započeo proces demokratizaicije, usmjeren na jačanje nadležnosti Parlamenta i lokalnih vlasti, te, općenito, na veću raspodjelu vlasti. Riječ je o zaslužnom, ali i zahtjevnom procesu, za koji je potrebna ustrajnost hoda prema cilju bez okretanja unatrag. Naime, povjerenje u one koji vladaju raste kada obećanje nisu instrumentalna, nego se uistinu provode.

Valja se boriti i protiv korupcije – nastavio je Papa koji u istinski demokratskom političkom stilu vidi najdjelotvorniji odgovor na moguće ekstremizme, personalizme, populizme, koji prijete ugrožavaju stabilnost i dobrobit naroda.  Osim toga, tu je i potreba određene gospodarske sigurnosti, što je izazov koji se tiče cijeloga svijeta, a čiji je cjeloviti razvoj talac raširene nepravde zbog neravnomjerne raspodjele resursa. Zadaća je stoga države, ali i privatnoga sektora, odnositi se prema svima pravedno i s jednakim pravima i dužnostima, te promicati gospodarski razvoj, i to ne na temelju zarade nekolicine, nego na temelju dostojanstva svakog radnika.

Sjeme nade za buduće generacije

Na kraju govora, Papa je izrazio duboku zahvalnost zbog odbacivanja nuklearnoga oružja te za razvoj energetskih i ekoloških politika usmjerenih na dekarbonizaciju i ulaganja u čiste izvore. To je, uz zauzimanje za međureligijski dijalog, sjeme nade posijano u zajedničko tlo čovječanstva – istaknuo je. Zajamčio je potom blizinu Svete Stolice, s kojom je Kazahstan uspostavio diplomatske odnose prije 30 godina. Uvjeravam vas da katolici, prisutni u srednjoj Aziji od davnina, žele i dalje svjedočiti duh otvorenosti i dijaloga uz poštovanje, bez duha prozelitizma – rekao je papa Franjo te zahvalio na dobrodošlici, zazivajući Boga da blagoslovi poziv mira i jedinstva Kazahstana, te zemlje susreta.

Preuzeto s Vatican News

Ostavite komentar

Pin It