Temeljne molitve koje treba znati svaki kršćanin:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Očenaš

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla!

Amen.

Zdravomarijo

Zdravo Marijo,
milosti puna,
Gospodin s tobom.

Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje,
Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.

Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu,
i Sinu,
i Duhu Svetomu,
kako bijaše na početku,
tako i sada,
i vazda,
i u vijeke vjekova.

Amen.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga,
Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.

Amen.

Nicejsko – carigradsko vjerovanje

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka.

Amen.

Anđeoski pozdrav

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
i ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo Marijo…

Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo…

I Riječ je tijelom postala,
i prebivala među nama.

Zdravo Marijo…

Moli za nas, sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše,
da mi, koji smo po anđelovu navještenju
spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga,
po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo.
Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Slava Ocu…

Slava Ocu…

Slava Ocu…

Kraljice Neba

*(moliu Uskrsno vrijeme, tj. od Velike Subote navečer do uoči svetkovine Presvetog Trojstva, umjesto Anđeo Gospodnji)

Kraljice neba, raduj se, aleluja.
Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja

Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
Moli Boga za nas, aleluja.

Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se:

Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
Živote, slasti i ufanje naše, zdravo.
K tebi žudimo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući
U ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, zagovornice naša,
One svoje milostive oči na nas,
Te nam poslije ovoga progona
Pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe tvoje,
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

O moj Isuse (Fatimska molitva)

O, moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe,
očuvaj nas od paklenoga ognja,
dovedi u Raj sve duše, osobito one
koje su najpotrebnije tvojega milosrđa.

Dušo Isusova

Dušo Isusova, posveti me!
Tijelo Isusovo, spasi me!
Krvi Isusova, napoj me!
Vodo iz prsiju Isusovih, operi me!
Muko Isusova, pokrijepi me!
O dobri Isuse, usliši me!
U rane svoje sakrij me!
Ne dopusti mi da se odijelim od tebe!
Od zla neprijatelja brani me!
Na času smrti moje zovni me!
I zapovjedi mi da dođem tebi,
da te sa svetima tvojim hvalim i slavim
u vijeke vjekova!

 Amen.

Molitva Anđelu  Čuvaru

Anđele čuvaru mili,
svojom snagom me zakrili.
Osobito pak me brani,
da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem,
sretno da u nebo dođem,
da se ondje s tobom mogu,
vječno klanjat dragom Bogu.

Djela skrušenja

Kraći oblik

Kajem se od svega srca
što uvrijedih Boga,
najveće i najmilije dobro.
Mrzim sve svoje grijehe
i tvrdo odlučujem da ću se popraviti
i da ne ću više griješiti.

Ispovijedam se

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama,
braćo i sestre,
da sagriješih vrlo mnogo
mišlju, riječju, djelom i propustom:
moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu,
sve anđele i svete, i vas,
braćo i sestre, da se molite za me
Gospodinu, Bogu našemu.

Amen.

Molitva za pokojne

Pokoj vječni daruj im gospodine.

I svjetlost vječna svijetlila njima.

Duše svih vjernih mrtvih po milosrđu

Božjem počivale u miru. Amen.

Ostavite komentar

Pin It