MOLITVA KRUNICE

„…Krunica mi je, dječice, posebno draga. Preko krunice otvorite mi svoje srce i mogu vam pomoći…“

Kako moliti krunicu?

Krunica ti je u rukama. Prekriži se zatim uzmi križ krunice ljubeći ga izgovaraj:

Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grješnika, kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinom.

Zatim držeći još križ u rukama moli:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, / Stvoritelja neba i zemlje. / I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, / koji je začet po Duhu Svetom, / rođen od Marije Djevice, / mučen pod Poncijem Pilatom, / raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, / treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, / sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; / odonud će doći suditi žive i mrtve. /Vjerujem u Duha Svetoga, / svetu Crkvu katoličku, / općinstvo svetih, / oproštenje grijeha, / uskrsnuće tijela i / život vječni. Amen.

Potom na prvo zrno:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla! Amen.

Na sljedeća tri zena moli se  Zdravo Marijo, ali na riječi Isus doda se:

 • koji neka nam umnoži vjeru,
 • koji neka nam učvrsti ufanje,
 • koji neka nam usavrši ljubav!

Potom moli:

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

I dodaj:

O, moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u Raj sve duše,

Na sljedeća zrna moli se Očenaš, 10 Zdravo Marija, Slava Ocu i O, moj Isuse.

Četiri su velika otajstva krunice koja obuhvaćaju Isusov i Marijin život, a to su:

 1. Radosna otajstva
 2. Otajstva svjetla
 3. Žalosna otajstva
 4. Slavna otajstva

U svakoj Zdravo Mariji kod riječi ISUS doda se odgovarajuće otajstvo. Dok se izgovaraju riječi treba se razmatrati otajstvo koje spominjemo. Krunica bez razmatranja je kao tijelo bez duše.

RADOSNA OTAJSTVA

(mole se ponedjeljkom i subotom)

5 puta: Očenaš – 10 Zdravo Marijo – Slava Ocu

 1. koga si, Djevice po Dugu Svetom začela
 2. koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. koga si, Djevice, rodila.
 4. koga si, djevice, u hramu prikazala.
 5. koga si, djevice, u hramu pronašla.

OTAJSTVA SVJETLA

(mole se četvrtkom)

5 puta: Očenaš – 10 Zdravo Marijo – Slava Ocu

 1. koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
 4. koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

ŽALOSNA OTAJSTVA

(mole se utorkom i petkom)

5 puta: Očenaš – 10 Zdravo Marijo – Slava Ocu

 1. koji se za nas krvlju znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. koji je za nas teški križ nosio.
 5. koji je za nas raspet na križu umro.

SLAVNA OTAJSTVA

(mole se srijedom i nedjeljom)

5 puta: Očenaš – 10 Zdravo Marijo – Slava Ocu

 1. koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. koji je na nebo uzašao.
 3. koji je Duha Svetoga poslao.
 4. koji je tebe Djevice na nebo uzeo.
 5. koji je tebe Djevice na nebu okrunio.

Na kraju svake desetice dodaje se molitva O, moj Isuse…

Zatim se na kraju krunice mole:

LAURETANSKE LITANIJE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!

Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!

Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!

Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!

Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovijedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!

Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:
Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen.

I/ili:

ZDRAVO KRALJICE

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona  pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Amen.

Ostavite komentar

Pin It