MISNA ČITANJA – 17. VELJAČE 2023.

Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

VI. tjedan kroz godinu

Petak, 17. 02. 2023.

ili: Sedam svetih osnivača Reda slugu Bl. Dj. Marije

Svagdan

ČITANJA:
Post 11,1-9; Ps 33,10-15; Mk 8,34 – 9,1

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Bartol, Benedikt, Flavije, Teodor, Darko, Donat

Prvo čitanje:

Post 11, 1-9

Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo.

Čitanje Knjige Postanka

Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu, i tu se nastane. Jedan drugom reče: »Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!« Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku, onda rekoše: »Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!«

Gospodin se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji. Gospodin reče: »Zbilja su jedan narod, svi jednog jezika! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.« Tako ih Gospodin rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Gospodin pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih Gospodin raspršio po svoj zemlji.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 10-15

Pripjev:

Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu.

Gospodin razbija nakane pucima,
mrsi namjere narodima.
Naum Gospodnji dovijeka ostaje,
i misli srca njegova od koljena do koljena.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu.
Gospodin motri s nebesa
i gleda sve sinove čovječje.

Iz svoga prebivališta motri
sve stanovnike zemaljske:
on je svima srca stvorio
i pazi na sva djela njihova.

Evanđelje:

Mk 8, 34 — 9, 1

Tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus narod i svoje učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju — njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega zajedno sa svetim anđelima.

Još im govoraše: »Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It