Papa: Riječ Božja je za sve ljude; nemojmo biti Crkva uska srca

Na Nedjelju Božje riječi papa Franjo je podsjetio na hitno potrebno naviještanje, na potrebu ispovijedanja Boga širokoga srca, da na Petrovu lađu dođu oni koje susrećemo, jer to je Riječ Božja, nije to prozelitizam. Na kraju, u prisutnosti 5000 vjernika okupljenih u vatikanskoj bazilici, podijelio je službu novim čitačima i katehetama

Riječ koja je svjetlo olakšanja za umorno srce, dar koji niče spontano, mač koji prodire u život stavljajući nas u krizu te tako usmjerava i preobražava. To je Riječ koju se ne može prešutjeti nego ju valja svjedočiti, dajući joj „tijelo“ kako bi iskazala nježnost onima koji trpe. Misli su to pape Franje iz propovijedi na današnju Nedjelju Božje riječi koju je sâm ustanovio u rujnu 2019. godine, motuproprijem Aperuit illis. Papa je tako podsjetio da je naviještanje evanđelja i danas hitno, da Riječ nije kristalizirana u apstraktnim i statičnim formulama, nego poznaje dinamičnu povijest koju čine ljudi i događaji, riječi i djela, razvoji i napetosti, a prije svega, ona je za svakoga, jer spasenje je za sve ljude.

Ne smije nam se dogoditi da ispovijedamo velikodušnog Boga, a mi sami budemo Crkva uskoga srca; to bi bilo – dopustit ću si reći – prokletstvo; ispovijedati Boga širokoga srca i biti Crkva uskoga srca. Neka nam se ne dogodi da propovijedamo spasenje za sve, a činimo neprohodnim put za njegovo prihvaćanje; da znamo da smo pozvani donositi navještaj Kraljevstva, a istodobno zanemarivati Riječ, raspršujući se na sve strane oko mnogih sporednih poslova ili mnogih sporednih rasprava.

Isus „hodočasnik“ kako bi naviještao svima

Tri su smjera, tri puta na koje je upozorio papa Franjo, kojima valja ići u nasljedovanju Isusa koji nije bio statičan učitelj, naučitelj koji sjedi za katedrom, nego onaj koji putuje, kao hodočasnik, glasnik koji naviješta radosnu vijest o Božjoj ljubavi. O ljubavi koja je za sve ljude, za narod koji je bio uronjen u tamu: strance, pogane, žene i muškarce iz raznih krajeva i kulturā.

I Isus tako „širi granice“: Božja riječ, koja liječi i podiže, nije namijenjena samo pravednima iz Izraelskog naroda, nego svima, svima; želi doprijeti daleko, želi liječiti bolesne, želi spasiti grješnike, želi skupiti izgubljene ovce i okrijepiti one čija su srca umorna i potištena. Ukratko, Isus „prelazi granice“ kako bi nam rekao da je Božje milosrđe za sve.

Staviti svoj život pod Božju riječ

Božja blizina nije neutralna – rekao je Sveti Otac – njegova prisutnost ne ostavlja stvari onakvima kakve jesu, ne štiti spokojan život. Tu je promjena koju stvara Riječ, to je obraćenje – drugi put na koji upućuje Papa – Riječ nas, naime, dovodi u krizu jer je oštra poput mača koji prodire u život, dajući da razlučimo osjećaje i misli srca. Ulazi u nas preobražavajući nas i usmjeravajući naš život prema Gospodinu.

Evo Isusova poziva: Bog ti se približio, postani stoga svjestan njegove prisutnosti, napravi mjesta za njegovu Riječ i tvoj će se pogled na život promijeniti. Želio bih to reći i ovako: stavi svoj život pod Božju riječ. To je put koji nam je pokazala Crkva: svi smo, pa i pastiri Crkve, pod autoritetom Božje riječi. Ne pod svojim vlastitim ukusima, sklonostima i preferencijama, nego pod jednom Božjom riječi koja nas oblikuje, obraća nas i traži da budemo ujedinjeni u jednoj Kristovoj Crkvi.

Ribari ljudi

Otvorena svima, sposobna obratiti i prodrmati, Riječ se ne može prešutjeti. Podsjećajući na Šimuna i Andriju koji su postali ribari ljudi, Papa je istaknuo da je poslanje donijeti utjehu Riječi, prodorni navještaj Boga koji preobražava život, radost spoznaje da je On Otac koji se obraća svima. To je Riječ koja postaje tijelo sposobno iskazati nježnost onima koji trpe.

To je dinamizam Riječi: ona nas uvlači u „mrežu“ Očeve ljubavi i čini nas apostolima koji osjećaju neobuzdanu želju dovesti na brod Kraljevstva one koje susrećemo na svojem putu. To nije prozelitizam jer ona koja poziva jest Riječ Božja, a ne naša riječ.

Papina zahvala onima koji šire Riječ

Rimski je biskup zahvalio onima koji marljivo rade kako bi se Riječ Božju ponovno stavilo u središte, a posebno trima novim čitačima – iz Ujedinjenoga Kraljevstva, Filipina i Demokratske Republike Kongo – te sedmero kateheta, koji dolaze iz Italije, Filipina, Demokratske Republike Kongo i Meksika. Njima je podijelio službu, ističući da u naviještanju Riječi ona treba govoriti i njima samima. Osim toga, potaknuo ih je da njeguju molitvu i svojim životom svjedoče evanđelje. Čitači su, jedan po jedan, pred Papom primili Sveto pismo, prihvaćajući poticaj Svetoga Oca da vjerno prenose Riječ Božju kako bi donijela plod u srcima ljudi. Ketehete, kojima je predano raspelo, bili su blagoslovljeni za svoju službu koja – kako je istaknuo papa Franjo – treba biti potaknuta istinskim apostolskim zanosom.

Preuzeto s vaticannews.va

Ostavite komentar

Pin It