MISNA ČITANJA – 18. SIJEČNJA 2023.

Je li dopušteno subotom život spasiti ili pogubiti?

II. tjedan kroz godinu

Srijeda, 18. 01. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 7,1-3.15-17; Ps 110,1-4; Mk 3,1-6

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Priska, Margareta Ugarska, Biserka

NAPOMENA:
▪ Započinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Kroz osminu moguće je slaviti euharistiju po obrascu »za jedinstvo kršćana«.

Prvo čitanje:

Heb 7, 1-3.15-17

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Melkisedek, kralj šalemski,

svećenik Boga Svevišnjega

što je izašao u susret Abrahamu

koji se vraćao s poraza kraljeva

i blagoslovi ga,

I komu Abraham odijeli desetinu od svega;

on koji u prijevodu znači najprije

»kralj pravednosti«,

a zatim i kralj šalemski,

to jest »kralj mira«;

on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja;

on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja

— sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda.

To je još očitije

ako se drugi svećenik postavlja

po sličnosti s Melkisedekom:

postao je svećenikom

ne po Zakonu tjelesne uredbe,

nego snagom neuništiva života.

Ta svjedoči se:

Zauvijek ti si svećenik

po redu Melkisedekovu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!«

»Žezlo tvoje moći
protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!«

»Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvoga junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajali:
»Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!«

Evanđelje:

Mk 3, 1-6

Je li dopušteno subotom život spasiti ili pogubiti?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus ponovno uđe u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!«

A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.

A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži — i ruka mu zdrava!

Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It