MISNA ČITANJA – 16. SIJEČNJA 2023.

Zaručnik je s njima.

II. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 16. 01. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 5,1-10; Ps 110,1-4; Mk 2,18-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcel, Oton, Mislav

Prvo čitanje:

Heb 5, 1-10

Premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik,

od ljudi uzet, za ljude se postavlja

u odnosu prema Bogu

da prinosi darove i žrtve za grijehe.

On može primjereno suosjećati s onima

koji su u neznanju i zabludi

jer je i sam zaogrnut slabošću.

Zato mora i za narod i za sebe

prinositi okajnice.

I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast,

nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Tako i Krist

ne proslavi sam sebe postavši svećenik,

nego ga proslavi Onaj koji mu reče:

»Ti si sin moj, danas te rodih«,

prema onome što pak drugdje veli:

»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.«

On je u dane svoga zemaljskog života

sa silnim vapajem i suzama

prikazivao molitve i prošnje Onomu

koji ga je mogao spasiti od smrti.

I bi uslišan zbog svoje predanosti:

premda je Sin,

iz onoga što prepati, naviknu slušati

i, postigavši savršenstvo,

posta svima koji ga slušaju

začetnik vječnoga spasenja

— proglašen od Boga Velikim svećenikom

po redu Melkisedekovu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!«

»Žezlo tvoje moći
protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!«

»Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvoga junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajali:
»Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!«

Evanđelje:

Mk 2, 18-22

Zaručnik je s njima.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: »Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?«

Nato im Isus reče: »Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!«

»Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.«

»I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It