MISNA ČITANJA – 22. PROSINCA 2022.

Učini mi velika djela Svesilni.

IV. tjedan došašća

Četvrtak, 22. 12. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
1Sam 1,24-28; Otp. pj.: 1Sam 2,1.4-7.8abed; Lk 1,46-56

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Toma Holland

Prvo čitanje:

1Sam 1, 24-28

Ana zahvaljuje za rođenje Samuelovo.

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Čim je Ana dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u Dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: »Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Gospodina.«

I pokloniše se ondje Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

1Sam 2, 1.4-7.8abed

Pripjev:

Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.

Kliče srce moje u Gospodinu,
raste snaga moja po Bogu mom.
Šire mi se usta na dušmane moje,
jer se radujem pomoći tvojoj.

Lomi se luk junacima,
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče,
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta,
majka brojne djece svježinu izgubi.

Gospodin daje smrt i život,
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata,
obara čovjeka i uzvisuje.

Diže slaba iz prašine,
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima
i da im odredi počasna mjesta.

Evanđelje:

Lk 1, 46-56

Velika mi djela učini Svesilni.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

Ostavite komentar

Pin It