NA DANAŠNJI DAN 1519. GODINE HRVATSKA JE PROGLAŠENA “PREDZIĐEM KRŠANSTVA”

Dana 12. prosinca 1519. godine papa Leon X., uvidjevši da se Hrvati jedini bore protiv nadiruće osmanske sile, proglasio je Hrvatsku “Predziđem kršćanstva” (lat. Antemurale christinitatis). Protiv višestruko brojčano jačih osmanskih osvajača, Hrvati su vodili najžešće ratove u 16. i 17. stoljeću koje povjesničari nazivaju duo plorantes saecula Croatiae (dva plačuća stoljeća Hrvatske).

Papa Leon X. je to učinio pred zborom kardinala u Rimu, prilikom prijema hrvatskog poslanika Tome Nigera, koji je donosio zastrašujuće vijesti o osmanskim napredovanjima. Naime, bilo je to doba snažnog pritiska Osmanlija na Dalmaciju, kad se činilo da bi cijela ta pokrajina mogla pasti pod njihovu vlast, kao što se to ranije dogodilo s Bosnom, prenosi portal povijest.hr.

Hrvatski su poslanici tih godina uporno obilazili europske dvorove pokušavajući ishoditi pomoć od stranih vladara. Na stranim su dvorovima s izrazitim žarom iznosili emocionalne govore, pomoću kojih su pokušavali uvjeriti tamošnje moćnike u teško stanje u našim krajevima. Ti su govori bili uredno saslušavani, ali odaziv, nažalost, nije bio velik. Europski su vladari bili uglavnom zauzeti vlastitim unutarnjim problemima i međusobnim sukobima. Pomoć u obliku financiranja bila je uglavnom skromna.

Leon X. pokušavao je Hrvatskoj pomoći na više načina, i nije se radilo samo o moralnoj potpori. Više pročitajte ovdje.

Preuzeto s hkm.hr

Ostavite komentar

Pin It