MOLITVA BEZGREŠNOJ ČUDOTVORNE MEDALJICE

O naša ljubljena Gospođo od Čudotvorne medaljice,Ti si se pokazala s. Katarini Labure kao posrednicaizmeđu ljudi i Boga, čuj me zazivam Te !/stavi nakanu/

U Tvoje majčinske ruke polažem sve svoje vremenite iduhovne potrebe i pouzdajem se u Tvoju milost, koju se usuđujem prositi od tvoje dobrote.

Ponizno te molim da o tome govoriš sa svojim božanskimSinom i Njega za uslišanje zamoliš, pa ako to Njegovojsvetoj volji odgovara i ako je to mojoj duši na spasenje,usliši me!

Kada Ti svoje moleći ruke Gospodinu podižeš,udostoj se, o moćna Djevice, zauzeti se i za mene izaogrni me u svoje milosne zrake!

Tako će moja duša biti u svjetlu i toplini Tvojih zraka milosti oslobođenaod svih grijeha. Čista i radosna slijedit će Tvoje krepostido dana kada ćeš me Ti na nebeskim vratima primiti! Amen.

Ostavite komentar

Pin It