MISNA ČITANJA – 16. STUDENOGA 2022.

Svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 16. 11. 2022.

ili: Sv. Margareta Škotska; ili: Sv. Gertruda, djevica

Svagdan

ČITANJA:
Otk 4,1-11; Ps 150,1-6; Lk 19,11-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Margareta Škotska, Gertruda, Gera, Otmar, Edmund, Agneta

Prvo čitanje:

Otk 4, 1-11

Svet Gospodin, Bog, Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:

gle, vrata otvorena na nebu!

A onaj prijašnji! glas, što ga ono začuh

kao glas trublje što govoraše sa mnom,

reče:

»Uziđi ovamo

i pokazat ću ti što se ima dogoditi

nakon ovoga!«

I odmah se u duhu zanijeh

kad gle:

prijestolje stajaše na nebu

i na prijestolje Netko sjede

— taj što sjede

bijaše nalik jaspisu i sardu —

a uokolo prijestolja duga

nalik smaragdu.

Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja,

a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine,

obučene u bijele haljine,

sa zlatnim vijencima na glavi.

Od prijestolja izlaze munje,

i glasovi, i gromovi;

pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja,

to jest sedam duhova Božjih,

a ispred prijestolja kao neko stakleno more,

nalik na prozirac.

U sredini prijestolja, oko prijestolja

četiri bića,

sprijeda i straga puna očiju:

prvo biće slično lavu,

drugo biće slično juncu,

treće biće s licem kao čovječjim,

četvrto biće slično letećem orlu.

Ta su četiri bića

— u svakoga po šest krila —

sve naokolo i iznutra puna očiju.

Bez predaha dan i noć govore:

»Svet! Svet! Svet

Gospodin, Bog, Svevladar,

Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«

I kad god bića daju slavu i čast i pohvalnicu

Onomu koji sjedi na prijestolju,

Živomu u vijeke vjekova,

dvadeset i četiri starješine padnu ničice

pred Onim koji sjedi na prijestolju

i poklone se njemu —

Živomu u vijeke vjekova —

stavljajući svoje vijence pred prijestolje

i govoreći:

»Dostojan si, Gospode, Bože naš,

primiti slavu i čast i moć!

Jer ti si sve stvorio,

i tvojom voljom sve postade

i bi stvoreno!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 150, 1-6

Pripjev:

Svet, svet, svet, Gospodin, Bog, Svevladar!

Hvalite Boga u Svetištu njegovu,
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih,
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga,
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem,
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše,
Gospodina neka slavi!

Evanđelje:

Lk 19, 11-28

Svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus prispodobu — zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle:

»Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče: ‘Trgujte dok ne dođem.’ A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: ‘Nećemo da se ovaj zakralji nad nama.’«

»Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili.«

»Pristupi prvi i reče: ‘Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.’ Reče mu: ‘Valjaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!’ Dođe i drugi govoreći: ‘Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.’ I tomu reče: ‘I ti budi nad pet gradova!’

»Treći, opet, dođe govoreći: ‘Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu. Bojao sam te se jer si čovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.’«

»Kaže mu: ‘Iz tvojih te usta sudim, zli slugo, Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao? Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.’ Nato reče nazočnima: ‘Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.’ Rekoše mu: ‘Gospodaru, ta već ima deset mna!’ ‘Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A moje neprijatelje — one koji me ne htjedoše za kralja — dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!’«

Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It