MOLITVA PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM

Klanjamo Ti se, Gospodine Isuse i večeras dolazimo u Tvoj mir. Dolazimo Tebi, da nas naučiš što je to mir, da to nije samo obična riječ nego da je mir stav života. Molimo Te, Gospodine da nam pokažeš svoj mir. Molimo Te, daruj nam svoj mir da mi budemo mir ovome svijetu, da budemo mir u svojoj obitelji, da budemo mir u svojoj životnoj svakodnevnici, Daruj nam mir, Gospodine.

Gospodine Isuse, Ti si ovdje živo prisutan u maloj bijeloj hostiji. Molim te večeras za dar vjere da razumijem riječi koje si rekao da naš Bog nije Bog mrtvih nego živih, da svi u Bogu živimo, da Ti, Bože voliš život, da si Ti došao darovati nam život u obilju. Molim Te, da te prepoznam u svetim sakramentima po kojima ostaješ trajno i živo prisutan u mom životu.

(Fra Ivan Hrkać, 5. studenog 2022.)

Ostavite komentar

Pin It