MOLITVA I LITANIJE BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU

Molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen.

Zdravo, Marijo…

Litanije Bezgrešnom Srcu Marijinu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste čuj nas!

Kriste usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Marijino, moli za nas!

Srce Marijino, stvoreno po Srcu Božjemu, moli za nas!

Srce Marijino, srce Neoskvrnjenog začeća, moli za nas!

Srce Marijino, dostojno prebivališe Duha Svetoga, moli za nas!

Srce Marijino, Majke vječne Mudrosti, moli za nas!

Srce Marijino, Majke božanske Riječi, moli za nas!

Srce Marijino, Majke lijepe ljubavi, moli za nas!

Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti, moli za nas!

Srce Marijino, ranama Isusovim slomljeno, moli za nas!

Srce Marijino, mačem probodeno, moli za nas!

Srce Marijino, žrtvovano pod križem Gospodnjim, moli za nas!

Srce Marijino, čudo Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, radosti Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, utjeho Srca Isusova, moli za nas!

Srce Marijino, što si se najviše svidjelo Bogu, moli za nas!

Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri, moli za nas!

Srce Marijino, blago svetosti, moli za nas!

Srce Marijino, sliko dobrote Božje, moli za nas!

Srce Marijino, posrednice svih milosti, moli za nas!

Srce Marijino, spasenje grešnika, moli za nas!

Srce Marijino, snago bijednika, moli za nas!

Srce Marijino, utjeho zapuštenih, moli za nas!

Srce Marijino, prebivalište klonulih, moli za nas!

Srce Marijino, mire žalosnih, moli za nas!

Srce Marijino, utočište progonjenih, moli za nas!

Srce Marijino, nado umirućih, moli za nas!

Srce Marijino, zaštito naroda u potrebama i nevoljama, moli za nas!

Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina, moli za nas!

Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavom svijetu, moli za nas!

Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta, moli za nas!

Srce Marijino, Srce naše Majke, moli za nas!

Srce Marijino, blagoslovljeno u vjekove, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: 

Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije,  udijeli nam milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvojem Srcu živjeti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It