KRUNICA PRESVETOM SRCU MARIJINU

Krunica Presvetomu Srcu Marijinu

Sveti Ivan Eudes sastavio je krunicu Presvetomu Srcu Marijinu, koja se moli na običnu krunicu:

Vjerovanje

Na tri mala zrna:

Zdravo, Presveto Srce preblažene Djevice Marije!

Na sva velika zrna:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen!

Na mala zrna prvih dviju desetica:

Zdravo, Presveto Srce preblažene Djevice Marije!

Na mala zrna treće i četvrte desetice:

Po preljubeznomu Srcu Tvoje Presvete Majke, o dobri Isuse, neka naše srce bude po Srcu tvojemu!

Na mala zrna pete i šeste desetice:

Po preljubeznomu Srcu Svoje Presvete Majke, usliši nas, Isuse!

Na kraju:

Zdravo, Presveto Srce Preblažene Djevice Marije!

Sveti je Ivan Eudes govorio:

Tako molimo Našega Gospodina da po Srcu svoje presvete Majke, koje ga je više ljubilo nego svi ljudi i anđeli, usliši naše molitve i da nam udijeli i sve posebne milosti što ih od Njega molimo za sebe i za svoje bližnje. On ne može ništa odbiti što ga ponizno i s pouzdanjem molimo po Njezinu ljubeznomu i ljubljenomu Srcu. Ako ne dobijemo baš ono što molimo, sigurno je da ćemo dobiti nešto bolje za naše dobro.

Ostavite komentar

Pin It