DEVETNICA SVETOM NIKOLI TAVELIĆU

Izmolite devetnicu sv. Nikoli Taveliću, prvom hrvatskom svecu, od 5. studenog do 13. studenog, uoči njegova blagdana. Također ova pobožost može se moliti kao trodnevnica ili svakodnevna molitva uz zagovor sv. Nikole Tavelića.

Slika: sveti Nikola Tavelić

DEVETNICA SVETOM NIKOLI TAVELIĆU

Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova, Amen
.

Bože, ti si svetog Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivštine života i Kristovom strpljivošću stignemo k tebi, jedinom pravom životu. Amen

Slava Ocu…

Gospodine, ti si pozvao sv. Nikolu da kao zanos ni svećenik i redovnik radi na obraćenju grješnika i nevjernika, da sve ljude privodi svjetlu Evanđelja. Danas nam prijete mnoge opasnosti od krivih učenja, pogubnih zabluda i otpada od prave vjere i Crkve. Po njegovu zagovoru podari nam darove Duha Svetoga, darove jakosti i mudrosti, pobožnosti i straha Božjega, da uvijek i svagdje kršćanski živimo, radimo i molimo te ostanemo vjerni sinovi Crkve Kristove.

Sveti Nikola Taveliću, molimo tebe pravi nama svima put spasenja, sve one koji žive u grijehu, zaslijepljene neznanjem, greškama I bogohuljenjem.

Moli Boga oca da utješi potlačene, pomogne potrebitima, podari hrabrosti prestrašenima, budi zagovornik potlačenih, zagovaraj za zdravlje bolesnima.

Neka svi koji se tebi utječu molitvama dožive moć tvog zagovora, Amen.

OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU

Moli za nas sveti Nikola,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: 

Bože, koji si svetog Nikolu proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva, daj nam, molimo, da po njegovu primjeru i zagovoru, idemo putem Tvojih zapovijedi i zaslužimo nagradu vječnog života. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

KRUNICA SVETOM NIKOLI TAVELIĆU

(moli se na 14 zrnaca)

1. Sv. Nikola, koji si u najranijoj mladosti upoznao istinu i mudrost koja dolazi od Boga isprosi mi od Gospodina pravu mudrost kojoj je početak strah Božji. Amen. Slava Ocu…

2. Sv. Nikola, koji si prezreo zemaljske ugodnosti i odabrao redovnički stalež, isprosi mi milost da prezirem grješne radosti ove zemlje, a tražim radost u Bogu i vršenju Božjih zapovijedi. Amen. Slava Ocu…

3. Sv. Nikola, koji si ostavio sva zemaljska dobra i služio Bogu u siromaštvu redovničkog staleža, isprosi mi milost da radi dobara zemaljskih ne izgubim dobra nebeska. Amen. Slava Ocu…

4. Sv. Nikola, koji si pravi mir i sreću našao u tišini samostana, isprosi mi milost da mir i sreću na zemlji tražim u neokaljanosti srca i čistoj savjesti. Amen. Slava Ocu…

5. Sv. Nikola, koji si postojano išao putem Božjih zapovijedi, isprosi mi milost da savjesno vršim ono što zapovijeda Bog i sveta Crkva. Amen. Slava Ocu…

6. Sv. Nikola, koji si savršeno slušao poticaje Božje milosti, savjete i naredbe svojih starijih, isprosi mi milost da uvijek odgovaram Božjim nadahnućima i savjesno vršim svoju stalešku dužnost. Amen. Slava Ocu…

7. Sv. Nikola, koji si u svemu nadvladao zasjede sotonske, isprosi mi milost da i ja nadvladam sve zamke paklenog neprijatelja. Amen. Slava Ocu…

8. Sv. Nikola, koji si sve svoje sile, pa i život dao da bližnjega oslobodiš od grijeha, isprosi im milost da se što bolje čuvam grijeha koji vodi u vječnu propast. Amen. Slava Ocu…

9. Sv. Nikola, koji si krivovjerce obraćao na put istine, isprosi mi milost da se čuvam lažnih nazora koji vode u propast. Amen. Slava Ocu…

10. Sv. Nikola, koji si za vjeru život dao, isprosi mi milost da budem čvrst u vjeri, da budem spreman, ako ustreba, i život za vjeru dati. Amen. Slava Ocu…

11. Sv. Nikola, koji si se iz ljubavi prema Bogu, za spas bližnjega izložio smrtnoj pogibli, isprosi mi milost da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnjega kao samoga sebe. Amen. Slava Ocu…

12. Sv. Nikola, koji si iz ljubavi prema Bogu rado pretrpio najstrašnije mučeništvo, isprosi mi milost da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnjega kao samoga sebe. Amen. Slava Ocu…

13. Sv. Nikola, koji si mnogima isprosio od Boga zdravlje, isprosi i meni zdravlje duše i tijela, da veselo služim Bogu na zemlji i zadobijem vječne radosti u nebu. Amen. Slava Ocu…

14. Sv. Nikola, koji si umro najsvetijom mučeničkom smrću, isprosi mi milost da na času smrti primim svete sakramente i čista srca pođem u vječnost. Amen. Slava Ocu…

Molitva u svakoj potrebi

Sv. Nikola, tolikim si svojim štovateljima pritekao u pomoć u različitim potrebama i tako ih utješio i obradovao. Molim te da i meni pomogneš u mojoj potrebi i tako me utješiš i obraduješ. Isprosi mi od Boga milost…, ako je to na veću slavu Božju i moje spasenje. Amen.

Molitva za dar ljubavi

Sv. Nikola, uzore sveta života, resile su te sve kreposti Božjih ugodnika, osobito ve lika ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ta te je ljubav potakla da dadneš život za spasen je bližnjega i tako dođeš do palme mučeništva. Molim te ponizno, isprosi mi milost da i ja živim kreposno, osobito da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnje ga kao samog sebe. Amen.

Za kršćanske obitelji

Sv. Nikola, u krilu si plemenite kršćanske obitelji primio pravi kršćanski odgoj i upoznao put istine koji vodi u vječni život. Molim te, isprosi našim obiteljima milost, da u njima vlada živa vjera, vršenje Božjih zapovijedi, osobito međusobna ljubav i razumijevanje. Amen.

Ostavite komentar

Pin It