MISNA ČITANJA – 13. LISTOPADA 2022.

Tražit će se krv proroka od krvi Abelove do krvi Zaharijine.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 13. 10. 2022.Svagdan

ČITANJA:
Ef 1,1-10; Ps 98,1-6; Lk 11,47-54

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Teofil, Bogoljub, Romul, Venancije, Magdalena

Prvo čitanje:

Ef 1, 1-10

U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta.

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

prema dobrohotnosti svoje volje,

na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštanje prijestupa

po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

da se provede punina vremena:

uglaviti u Kristu

sve — na nebesima i na zemlji.

Riječ Gospodnja,

Otpjevni psalam:

Ps 98,1-6

Pripjev:

Gospodin obznani spasenje svoje.

Pjevaj te Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala,
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Evanđelje:

Lk 11, 47-54

Tražit će se krv proroka od krvi Abelove do krvi Zaharijine.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete! Zbog toga i kaza Mudrost Božja: ‘Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati — da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.’ Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!«

»Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.«

Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It