MOLITVA DJETIĆU ISUSU U NARUČJU SVETOG ANTE

Isuse Kriste, Sine Božji, koji si radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, rodio se od Djevice Marije, za nas se žrtvovao na križu, slavno uskrsnuo i na nebo opet uzašao da i nama u njemu pripraviš mjesto, ti si sâm obećao da ćeš s nama biti do svršetka svijeta.

Stvarno si s nama prisutan u euharistijskoj tajni. Crkvu svoju krijepiš i vodiš na putu prema vječnosti. Svoju prisutnost među nama objavio si na vidljiv način preko mnogih svetaca, posebno preko našeg svetog Ante, koji te je kao Djetića primao u svoje naručje i milo s tobom razgovarao.

Daj i nama milost da te živom vjerom primamo u svetoj pričesti, da te – osobito u ljubavi prema bližnjemu – neprestano osjećamo među nama i da s tobom budemo uvijek tako sjedinjeni da te jednom zaslužimo ugledati na nebesima i u tvojoj slavi uživati vječnu sreću sa svima svetima. Amen.

Ostavite komentar

Pin It