DESET NAČELA SVETOG PAPE IVANA XXIII. ZA SVAKI DAN

Deset temeljnih načela svetog Ivana XXIII. za svaki dan i za svakoga od nas.

Litanije odlučnosti:

1. načelo 

Samo danas trudit ću se doživjeti dan, ne želeći odjedanput riješiti problem svog života.

2. načelo 

Samo danas vodit ću najveću brigu (posvetit ću najviše pažnje) o svom nastupu. Nikoga ne ću kritizirati; štoviše, ne ću težiti za tim da druge ispravljam ili pak poboljšavam. Jedino sebe.

3. načelo 

Samo danas bit ću sretan u svijesti da sam stvoren za sreću. Ne samo za onaj nego i za ovaj svijet.

4. načelo

Samo danas prilagodit ću se okolnostima, ne zahtijevajući da se okolnosti prilagode meni i mojim željama.

5. načelo 

Samo danas deset minuta svojega vremena posvetit ću dobroj lektiri. Kao što je hrana nužna za život tijela, tako je lektira nužna za život duše.

6. načelo 

Samo danas učinit ću dobro djelo. I ne ću to nikomu reći.

7. načelo

Samo danas učinit ću nešto što nemam volje učiniti. Ako se u svojim mislima budem osjećao povrijeđenim, brinut ću se da to nitko ne primijeti.

8. načelo 

Samo danas izradit ću određen raspored. Možda se tog rasporeda ne ću držati, ali sastavit ću ga. I čuvat ću se dvaju zala: velike žurbe i neodlučnosti.

9. načelo

Samo danas čvrsto ću vjerovati, sve ako bi okolnosti pokazivale suprotno, da se dobrostiva providnost Božja za mene brine, kao da na svijetu ne postoji nitko drugi.

10. načelo 

Samo danas ne ću  se bojati, nikako se ne ću bojati. Radovat ću se svemu što je lijepo i ne ću se bojati vjerovati u Dobrotu.

Ostavite komentar

Pin It