MISNA ČITANJA – 1. LISTOPADA 2022.

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

XXVI. tjedan kroz godinu

Subota, 1. 10. 2022.

Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Job 42,1-3.5-6.12-17; Ps 119,66.71.75.91.125.130; Lk 10,17-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Terezija, Tereza, Terza, Zita

Prvo čitanje:

Job 42,1-3.5-6.12-17

Sada te moje oči vidješe, sve riječi svoje zato ja poričem.

Čitanje Knjige o Jobu

Job ovako odgovori Gospodinu:

Ja znadem, moć je tvoja bezgranična:

što god naumiš, to izvesti možeš.

Tko je taj koji riječima bezumnim

zamračuje božanski promisao?

Govorah stoga, ali ne razumjeh,

o čudesima meni neshvatljivim.

Po čuvenju tek poznavah te dosad,

ali sada te oči moje vidješe.

Sve riječi svoje zato ja poričem

i kajem se u prahu i pepelu.

Gospodin blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica. Imao je sedam sinova i tri kćeri. Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kesija, a trećoj Keren-Hapuk. U svem onom kraju ne bijaše žena tako lijepih kao Jobove kćeri. I otac im dade jednaku baštinu kao i njihovoj braći.

Poslije toga Job doživje doba od sto četrdeset godina, i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job, nauživši se života.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 66.71.75.91.125.130

Pripjev:

Licem svojim obasjaj slugu svoga!

Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

Dobro mi je što sam ponižen
da bih tvoja naučio pravila.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni
i da si me s pravom ponizio.

Po tvojim zakonima nebesa i zemlja stoje sveudilj,
jer sve tebi služi.

Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me
da upoznam tvoje propise.

Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.

Evanđelje:

Lk 10, 17-24

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Vratiše se sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«

U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin — doli Otac; niti tko je Otac — doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«

Tada se okrene prema učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It