PAPA FRANJO SE ZAHVALIO GOSPI ZA ZAVRŠENO APOSTOLSKO PUTOVANJE U KAZAHSTAN

Papa Franjo je, prema tradiciji, otišao pomoliti se u baziliku svete Marije Velike i zahvaliti Gospi za upravo završeno apostolsko putovanje u Kazahstan

Vrativši se s apostolskoga putovanja u Kazahstan, papa Franjo je jutros otišao u baziliku svete Marije Velike kako bi se pomolio pred slikom Majke Božje Salus Populi Romani (Spasa rimskoga puka). Nakon toga se vratio u Vatikan.

Već je postao ustaljeni običaj posjet poradi zahvale Majci Božjoj, na koji papa Franjo odlazi uoči i nakon svakog apostolskog putovanja. Tako je i povodom upravo završenoga putovanja u Kazahstan, 38. apostolskog putovanja u inozemstvo, želio izraziti zahvalnost Gospi, koju Rimljani tradicionalno štuju, za plodove koje će to putovanje, obilježeno sudjelovanjem Svetoga Oca na VII. kongresu poglavara svjetskih i tradicionalnih religija, donijeti u budućnosti.

Od samoga početka papinstva, u ožujku 2013. godine, papa Franjo se, prije i nakon svakog putovanja u inozemstvo, na nekoliko minuta sabere u molitvi pred Gospinom slikom koja se čuva u Kapeli Borghese, vrlo dragoj Rimljanima. Od tada je više od 90 puta posjetio baziliku svete Marije Velike na rimskom brežuljku Eskvilinu.

Preuzeto s Vatican News

Ostavite komentar

Pin It