PRIČESNE MOLITVE SVETOG IVANA ZLATOUSTOG

Sveti Ivan Zlatousti autor je nekoliko pričesnih molitvi.

PRVA PRIČESNA MOLITVA SVETOG IVANA ZLATOUSTOG

Gospodine, Bože moj, znam da nisam dostojan ni vrijedan da uniđeš pod krov kuće moje duše. Jer prazno je i razoreno unutra i Ti kod mene ne nalaziš dostojna mjesta, gdje bi naslonio glavu svoju. Ali kao što si radi nas sišao s visine i sebe unizio, tako se udostoji sada i do moje niskosti. I kao što se Tebi svidjelo ležati u špilji, u jaslama nerazumnih životinja, tako se sada udostoji ući u jasle moje nerazborite duše i mojega okaljanoga tijela. I kao što nisi smatrao nedostojnim stupiti u kuću Šimuna, gubavca, i blagovati s grešnicima, tako pristani sada stupiti i u kuću moje jad ne duše, jer i ja sam gubav i grešan (grešna). Kao što nisi prezreo meni sličnu preljubnicu i grešnicu, koja Ti je došla i dotakla Te, tako se smiluj i meni grešniku (grešnici), koji (koja) k Tebi dolazim i dotičem Te. I kao što Ti nisu bili odvratni poljupci njezinih okaljanih i nečistih usta, tako neka Ti ne budu odvratna ni moja još okaljanija i nečistija usta, moje ružne i nečiste usne; moj bezbožni i nadasve nečisti jezik.

Žeravica Tvojega prečistoga Tijela i Tvoje predragocjene Krvi neka mi ipak bude na posvećenje i rasvjetljenje, na ozdravljenje moje bijedne duše i mojega tijela, neka posluži oduzimanju tereta mojih bezbrojnih grijeha, zaštiti od svih đavolskih upliva, nadvladavanju mojih loših i zlih navika, mrtvljenju mojih strasti, učvršćenju u Tvojim zapovijedima, postignuću Tvoje Božanske milosti, kako bih bio pribrojen Tvome kraljevstvu. Ne prilazim Ti oholo, nego pun pouzdanja i povjerenja u tvoju neizrecivu milost, Kriste, Bože moj, da se ne udaljim od Tvojega zajedništva i ne postanem plijen lukavoga vuka. Usrdno Te molim, Vladaru, koji si jedini svet: posveti moju dušu i moje tijelo, moj razum i moje srce, moje bubrege i moju najskrovitiju nutrinu, i sasvim me obnovi! Usadi svoj strah u moje udove i udijeli mi zauvijek Tvoje posvećenje. Pomozi mi i očuvaj me, vodi moj život u miru i udostoj me da s Tvojim svetima stojim zdesna Tebi, poradi zagovora Tvoje prečiste majke, Tvojih bestjelesnih služitelja, prečistih sila i svih svetih, koji Ti se mile odvijeka. Amen.

DRUGA PRIČESNA MOLITVA SVETOG IVANA ZLATOUSTOG

Vladaru i Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moje duše. Ali, budući da Ti unatoč tomu želiš živjeti u meni, čovjekoljupče, usuđujem se stupiti preda Te. Ti zapovijedaš i ja otvaram vrata koja Ti sam stvori, da uniđeš sa svojim čovjekoljubljem koje je tebi vlastito. Uđi i rasvijetli moje pomračeno razmišljanje i stremljenje. Siguran sam, Ti ćeš to učiniti! Jer kad je bludnica plačući k Tebi prišla, nisi ju odbio, i skrušenoga carinika nisi natrag otpustio, ni progonitelja, koji se tebi obratio i od svojega vladanja odustao, nego si sve, koji su se obratili i Tebi se utekli, primio u mnoštvo svojih prijatelja, Ti, koji si jedini vazda slavljen, sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

TREĆA PRIČESNA MOLITVA SVETOG IVANA ZLATOUSTOG

Gospodine, Isuse Kriste, Bože moj, otpusti, oprosti meni, svome grješnom, beskorisnom i nedostojnom sluzi (svojoj grješnoj, beskorisnoj i nedostojnoj službenici) sve moje promašaje, propuste i prijestupe, kojima sam se od svoje mladosti do današnjega dana, do ovoga sata, ogriješio o Tebe, riječima ili djelima, svjesno ili nesvjesno, osjećajima ili mislima, u mojim namjerama i u svim mojim sjetilima! I po zagovoru Tvoje Prečiste i uvijek djevičanske Majke Marije, koja Te je bez sjemena rodila, moje jedine neprevarljive nade, pomoći i spasenja, udostoj me imati udjela u Tvojim prečistim, besmrtnim i životodajnim i strašnim otajstvima, ne na osudu, nego na oproštenje grijeha, na vječni život, na posvećenje i rasvjetljenje, osnaženje i izliječenje, na zdravlje duše i tijela, radi nadvladavanja i posvemašnjeg uništenja mojih lukavih misli i nakana i svih noćnih obmana mračnih i zlih duhova. Jer Tvoje je Kraljevstvo i snaga i slava i čast i klanjanje zajedno s Ocem i Duhom Svetim sada i uvijeke i u vijeke vjekova. Amen.

ČETVRTA PRIČESNA MOLITVA SVETOG IVANA ZLATOUSTOG

Vjerujem, Gospodine, i ispovijedam, da si Ti uistinu Krist, Sin živoga Boga, koji si došao na svijet spasiti grješnike od kojih sam prvi ja. Vjerujem da je ovo samo Tvoje Prečisto Tijelo i sama Tvoja Dragocjena Krv. Molim Te, smiluj mi se i oprosti mi moje grijehe koje sam počinio, bilo namjerno bilo nenamjerno, riječju ili djelom, znajući ili neznajući. Daj mi da u Tvojim prečistim otajstvima imam udjela ne na sud, nego na oproštenje grijeha i život vječni. Amen.

Ostavite komentar

Pin It