DEVETNICA SV. HILDEGARDI IZ BINGENA

Danas započinje devetnica svetoj Hildegardi “proročici iz Njemačke” koju je papa Benedikt XVI. proglasio crkvenom naučiteljicom, čiji spomedan slavimo 17. rujna. Od početka devetnice 8. rujna, svaki se dan, uz razmatranje i Očenaš, moli i Molitva sv. Hildegarde.

Molitva sv. Hildegarde

Tebe, Bože moj, zazivam, i Ti mi odgovaraš. Molim Te, i Ti mi daješ ono za čim čeznem. Kod Tebe nalazim ono što mi treba. Ispunjena strahopoštovanjem i radošću, sviram citru pred Tobom, svojim Bogom. Tebi upućujem sav svoj trud, svoju nadu polažem u Tebe i blaženo počivam u Tvom krilu.

1. dan

Karizma sv. Hildegarde bio je dar mističnog gledanja.

‘Kod mog stvaranja, kad me je Bog u majčinu krilu dahom života dozvao u život, u dušu mi je usadio taj dar gledanja. U svojoj trećoj godini vidjela sam takvo neizmjerno svjetlo da se moja duša potresla, no nisam to mogla opisati jer sam još bila dijete. Do svoje petnaeste godine vidjela sam mnogo toga, a ponešto od toga bih jednostavno ispričala, tako da su se oni koji bi to čuli, jako čudili. Tada bih se i ja čudila te sam svoje vizije krila od drugih koliko god sam mogla.’

Bog je svakom čovjeku dao darove. Svojim različitim sposobnostima pozvani smo proslaviti Boga.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Nebeski Oče, ti si svakog čovjeka stvorio poljupcem svoje ljubavi i obdario ga brojnim darovima. Daj da po zagovoru sv. Hildegarde prepoznamo da su naše različite sposobnosti dar Božji, te da ispunimo svoje poslanje ovdje i sada. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu.

Dođi, Duše Sveti, živi u nama!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

2. dan

U svojoj 77. godini Hildegarda je Wibertu od Gemblouxa napisala sljedeće:

‘Svjetlo koje gledam nije vezano za prostor. Ono je puno svjetlije od oblaka kojeg obasja sunce. Ne mogu vidjeti ni njegovu visinu, ni dužinu, ni širinu. Predstavlja se kao Sjena Živoga svjetla. U tom svjetlu vidim – no ne često – drugo svjetlo koje sebe naziva Živim svjetlom. Kada i kako to vidim, ne mogu reći. No dok gledam svjetlo, sva tuga i strah nestaje, tako da se osjećam poput mlade djevojke, a ne poput starice.’

Čovjek je stvoren da Boga gleda u svjetlu vječnog života, kao ispunjenja svoje najdublje čežnje.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Vječni Bože, Ti živiš u nedostupnu svjetlu. Ti si stvorio prirodno svjetlo da nama ljudima bude životno okruženje. Sveta Hildegarda gledala je Tebe kao Živo svjetlo, a Tvog Sina kao Svjetlo svijeta. Usliši nas koji Te zazivamo iz tame ovog vremena. Vodi nas gledanju Tvog blistavog lica, po Kristu našem Gospodinu.

Duše Sveti, prosvijetli nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

3. dan

Godine 1141. Hildegardin je život obasjalo jako svjetlo i snažan plamen Duha Svetoga. Dobila je poziv da zapiše i naviješta što je u svojoj nutrini vidjela i čula. Ljudi trebaju opet naučiti klanjati se svojem Stvoritelju u strahopoštovanju i prihvatiti Otkupitelja Isusa Krista. Taj je poziv Hildegardu jako preplašio te je oklijevala poslušati, jer se nije usudila istupiti u javnost. Tada se razboljela.

Bog daje darove i poslanje za spas i službu ljudima. Slušajući Božji glas čovjek postaje slobodan i prepoznaje svoj poziv. U poslušnosti, pozvani dobiva snagu da nadvlada svoju nemoć.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Svemogući Bože, Ti želiš sve ljude privući svom srcu. U svim vremenima pozivaš proroke i daruješ poslanje, jer čovjeka pozivaš na obraćenje i povratak Tebi. Zahvaljujemo Ti što si nam darovao Hildegardu s njezinom slabošću oklijevanja i bolešću. To nas tješi i ohrabruje u našoj slabosti. Povjeravamo Ti sve naše potrebe i molbe. Po Kristu Gospodinu našemu.

Dođi, Duše Sveti, ohrabri nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

4. dan

Hildegarda je u mističnom viđenju gledala Boga, Trojedinu Ljubav. Vidjela je Oca kao iznimno jaku svjetlost, a u Njemu obličje čovjeka safirno plave boje, savršene ljepote, koga je prepoznala kao utjelovljenog Sina Božjega. Safirno plavi čovjek bio je okružen blagim crvenim plamenom, Duhom Svetim. Zajedno su činili savršenu puninu svjetlosti: Trojstvenog Boga.

Mi ljudi trebamo uvijek živjeti u toj Punini svjetlosti, plamtjeti Božjom ljubavlju, te tako biti živi u Bogu.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Sveti Trojstveni Bože, mi, Tvoja djeca, smijemo te zazivati kao Oca, Sina i Duha Svetoga i živjeti u Tvojoj ljubavi. Ispuni nas zadivljenošću i radošću zbog dara života, u sve većoj sigurnosti da smo kroz prolaznost, i bolest i smrt pozvani živjeti vječno u Trojstvenom Bogu. Usliši nam molitve, po Kristu Gospodinu našemu.

Dođi, Duše Sveti, oživi nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

5. dan

Hildegarda se osjećala od Boga pozvanom ne samo zapisivati što je čula i vidjela već i putovati i propovijedati, kako bi ljude pozvala na obraćenje i povratak Bogu. Trebala je govoriti i o lošem stanju u Crkvi. U Božjem svjetlu proročica je prije svega poticala duhovni stalež da oduševljeno naviješta Evanđelje i uzorno živi.

Čovjek bez Boga ne može doći do punine svog života. Tako i kršćanin samo u Kristu Isusu i Duhu Svetom može živjeti puninu života. To vrijedi za sve krštene, te osobito na izabrane navjestitelje Evanđelja ljubavi Božje: biskupe, svećenike i katehete.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Svemogući Bože, Tvoj je Sin uzeo našu narav kako bi nas oslobodio okova grijeha i doveo nas do punine života. Ispuni sve kršćane duhom obraćenja. Po zagovoru sv. Hildegarde, neka navjestitelji u Crkvi budu istinski svjedoci Evanđelja Tvog milosrđa. Pomozi nam u našim potrebama. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Dođi, Duše Sveti, oslobodi nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

6. dan

Hildegardi je Bog dao brojne objave, no morala je i puno trpjeti. Da se ne bi uzoholila, i da bi ostala ponizna, Bog je dopustio da bude kušana različitim bolestima i trpljenjima. Napisala je: ‘Jedno vrijeme su mi oči bile zamračene. Osjećala sam da mi je tijelo pritisnuto teretom, tako da nisam mogla ustati. Ležala sam u teškim bolovima.

To sam proživljavala, jer nisam htjela objaviti povjereni mi zadatak da odselimo iz Disibodenberga. To je trajalo tako dugo, dok nisam objavila svoje novo prebivalište. Kad sam odselila sa svojim sestrama na Rupertsberg kod Bingena, nedostajale su nam najnužnije stvari. Tada su me obuzele velike protivštine, tuga i teret zbog posla. Nisam prestajala moliti, jecala sam i kroz suze govorila:

‘O, Bože, Ti ne dopuštaš da itko propadne tko se u Tebe uzda!’

Nijedan ljudski život nije oslobođen protivština, kušnje, tuge i patnje. Oni su, poput starenja, dio naše prolazne naravi.’

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Milosrdni Bože, Ti ne možeš iznevjeriti nikoga tko pun povjerenja zaziva Tvoju pomoć. Zbog toga izlijevamo svoja srca pred Tobom i plačući Te molimo za Tvoju milost, po Kristu Gospodinu našem.

Dođi, Duše Sveti, utješi nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

7. dan

Nakon bolnog iskustva, Bog je Hildegardu i njezine sestre preplavio svojom milošću. Tada je njezin duh oživio, jer ju Bog nije zaboravio. No, u radostima života nije nalazila sigurnost. Hildegarda se čudila što je kasnije bila izložena progonima i što ju Bog nije utješio, iako nije htjela griješiti, već pomoću Božjom činiti dobra djela. U svim životnim situacijama Hildegarda se čvrsto držala Boga: ‘Moj Gospodine i moj Bože, znam da je sve dobro što Ti dopuštaš.’

U životu uz radost doživljavamo i nevolje, bolesti, borbe, progone, životne udarce. Oni su ispit naše ljubavi prema Bogu i bližnjima.

Molitva sv. Hildegardi…

Očenaš…

Sveti Oče, vječni Bože, Ti si svoje svete iskušao u vatri patnje i time ih pozvao da neposredno i izbliza slijede Tvog Sina. Pomozi nam po zagovoru sv. Hildegarde da vjerujemo Tvojoj ljubavi u životnim usponima i padovima i nikada ne sumnjamo u Tvoje milosrđe. To Te molimo po Kristu Gospodinu našemu.

Dođi, Duše Sveti, ojačaj nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

8. dan

Hildegarda, koja je poznavala bolesti i kojoj je Bog objavio ljekovite snage u prirodi, u biljkama i životinjama, imala je i dar liječenja. Polaganjem ruku i molitvom, izliječila je groznicu i tumore na vratu. Bog joj je podario i milost da iz tijela opsjednutih izgoni demone. Opat Gedolph od Brauweilera pisao je Hildegardi: ‘Iz Vas ne svijetli ljudsko, već Božje djelo. Jedna je plemkinja već nekoliko godina opsjednuta zlim duhom. Na razne načine smo se trudili osloboditi ju, no zbog svojih grijeha nismo u tome uspjeli.’ Nakon što je Hildegarda dopustila da ta žena živi u Hildegardinoj zajednici na Rupertsbergu, oslobođena je svoje muke prilikom posvete krsne vode tijekom uskrsnog bdijenja.

Krist kaže da se demoni mogu izgoniti postom, molitvom, milostinjom i Božjom naredbom. I danas su ljudi pod utjecajem sotone.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Vječni Trojedini Bože, Stvoritelju neba i zemlje, Ti si sve ljude dozvao u postojanje na svoju slavu; pa i zlo služi Tvom planu spasenja za cijelo čovječanstvo. Budi milosrdan ljudima koji trpe zbog utjecaja Zloga, i koje je on zarobio. Oslobodi ih u svom beskrajnom milosrđu po Tvom ljubljenom Sinu, i privedi ih istinskom životu, koji si Ti. Usliši naše molitve. Amen.

Dođi, Duše Sveti, ispuni nas!

Sveta Hildegardo, moli na nas!

9. dan

Hildegarda je imala tajanstvenu i divnu viziju. ‘Poput nježnih kapljica kiše silazila je iz daha Božjeg u moju dušu spoznaja, kao što je Duh Sveti ispunio evanđelista Ivana: u početku bijaše Riječ. Riječ, koja je prije stvorova bila bez početka i koja će nakon njih biti bez kraja, pokrenula je cijelo stvaranje. A čovjek je u cijelom stvorenom svijetu savršeno djelo Božje.’

Čovjek ima poslanje i sposobnost u svim svojim djelima objavljivati Presveto Trojstvo. ‘Bog je čovjeku dao poljubac istinske ljubavi, da bi ga svojim razumom hvalio i slavio.’

Čovjek se ostvaruje u slavljenju Boga, na što je pozvan zajedno s anđelima. Naš život treba biti proslava Boga.

Molitva sv. Hildegarde…

Očenaš…

Sveti, jaki Bože, koji nemaš početak ni kraj, Ti si cijelo stvorenje dozvao u život te si nam u utjelovljenju svoga Sina i kroz Njegovu smrt na križu objavio svoju neizrecivu ljubav prema svemu stvorenom. Sveta je Hildegarda slijedila Tvog Sina i objavljivala ga kao Kruh, kao Liječnika, kao Začetnika svetosti u čovjeku. Dovedi nas, po Tvom ljubljenom Sinu i po zagovoru svete Hildegarde, s anđelima i svetima do radosti vječnog gledanja Tebe, do punine života i ljubavi u slavi Tvoje divote. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Dođi, Duše Sveti, posveti nas!

Sveta Hildegardo, moli za nas!

Litanije sv. Hildegardi iz Bingena

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, Bezgrješna Djevice, moli za nas.

Sveta Hildegardo, moli za nas.
Ti, Bogu posvećena djevice, moli za nas.
Ti, ogledalo slave Božje, moli za nas.
Ti, svjetlo Crkve, moli za nas.
Ti, navjestiteljice Božje riječi i djela, moli za nas.
Ti, harfo Božja, moli za nas.
Ti, učiteljice svetosti, moli za nas.
Ti, boriteljice za istinu i pravdu, moli za nas.
Ti, svijetla zvijezdo u pomutnjama vremena, moli za nas.
Ti, savjetnice u teškoćama, moli za nas.
Ti, zaštitnice slabih, moli za nas.
Ti, pomoćnice bolesnih, moli za nas.

Sveta Hildegardo, ispunjena proročkim duhom, moli za nas.
Sveta Hildegardo, ponizna u Božjem odabranju, moli za nas.
Sveta Hildegardo, žarka u ljubavi prema Bogu i čovjeku, moli za nas.
Sveta Hildegardo, odlučna u ljubavi prema Crkvi, moli za nas.
Sveta Hildegardo, obdarena snagom liječenja, moli za nas.
Sveta Hildegardo, u slabosti jaka zbog Božje snage, moli za nas.

Da Božje putove spoznamo i njima hodimo; pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da dublje prepoznamo Duha Božjega u stvaranju Božjem; pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da Boga u svemu i iznad svega ljubimo; pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da u svako doba slijedimo poziv Božji; pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da se damo voditi Njegovom riječi i primjerom; pomozi nam, sveta Hildegardo!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; zaštiti nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveta Hildegardo,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:


Bože, Ti si sv. Hildegardu obdario nebeskim darovima. Molimo Te, daj nam da slijedimo njezin put i proročke riječi, te tako iz tame ovog svijeta dospijemo u Tvoje divno svjetlo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Tekst devetnice preuzet s Laudato.hr

Ostavite komentar

Pin It