Vidjelica Ivanka: Znam točno vrijeme kad će Gospa na Brdu ostaviti znak, a tajne će biti otkrivene kada…

Ivanka Ivanković Elez rođena je 21.6.1966. godine u Bijakovićima, župa Međugorje. Prva je vidjela kada se Gospa ukazala. Svakodnevna ukazanja imala je do 7.5.1985.

Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će tijekom cijelog svog života imati ukazanje jedanput godišnje – na obljetnicu ukazanja 25.6. Ivanka je udata, ima troje djece, s obitelji živi u Međugorju.
Molitvena nakana koju joj je povjerila nju jest nakana za obitelji.

Ivanka uvijek svjedoči kako je ona živi dokaz da život poslije ovog života postoji jer je ona imala priliku pet puta vidjeti svoju majku koja je umrla dva mjeseca prije Gospinih ukazanja. Tako je bilo i tijekom posljednjeg dnevnog ukazanja koje je Ivanka imala, a to ukazanje je trajalo sat vremena.

Svoju majku je tada mogla zagrliti, poljubiti i ona joj je rekla kako je ponosna na nju. Ivanka kaže da je vidjela mamu baš kao što vidi i ostale ljude, da je ona bila lijepa i na njoj nije bilo tragova bolesti i iscrpljenosti poradi koje je i umrla tako mlada. Ivanka uvijek ponavlja kako je to svjedočanstvo za cijeli svijet, ne samo za nju, kako doista postoji život nakon smrti.

Gospa je tijekom godina ukazanja povjerila Ivanki budućnost svijeta i budućnost crkve. Ivanka će to objaviti kada za to dođe vrijeme.

U jednom crkvenom listu govorila je o Gospinim tajnama i znaku koji će Gospa ostaviti na Brdu ukazanja u Bijakovićima!

Što nam možeš reći o tajnama koje ti je Gospa povjerila?

Meni jepovjerila deset tajni. Govore o budućnosti Crkve i svijeta. Ne znam jesu li sve tajne iste za sve vidioce, ali znam da nam je jedna ista: ona koja govori o znaku koji će Gospa ostaviti na Brdu ukazanja.

Tajne će biti objavljene kad nam Gospa to kaže. Između sebe nismo razgovarali o tajnama, možda su iste, a možda nisu. Mi samo trebamo moliti i prepoznati Gospinu majčinsku ljubav. Put kojim trebamo ići čini nam se lagan, ali je ispunjen padovima i usponima. Samo kroz molitvu i otvorena srca možemo stići do pravoga puta.

A o znaku na Brdu ukazanja?

Znak je jedna od tajni. Znam kada će se to dogoditi i kako izgleda. Znak će biti trajan, vidljiv i neuništiv. Gospa će ostaviti znak za one koji ne vjeruju, za nevjernike.

Mi samo trebamo moliti, moliti, moliti. Ništa drugo
nije važno, ni tajne, ni znak. Bog svima daje tolike milosti, a mi još toga nismo svjesni.

Preuzeto s medjugorje-news.com

Ostavite komentar

Pin It