MISNA ČITANJA – 4. VELJAČE 2023.

Bijahu kao ovce bez pastira.

IV. tjedan kroz godinu

Subota, 4. 02. 2023.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 13,15-17.20-21; Ps 23,1-6; Mk 6,30-34

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Eutih, Diodor, Raban, Gilbert, Andrija, Veronika, Izidor

Prvo čitanje:

Heb 13, 15-17.20-21

Bog mira, koji od mrtvih izvede velikoga Pastira, osposobio vas za svako dobro djelo.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu

žrtvu hvalbenu, to jest plod usana

što ispovijedaju ime njegovo.

Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte

jer takve su žrtve mile Bogu!

Poslušni budite svojim glavarima i podložni

jer oni bdiju nad vašim dušama

kao oni koji će polagati račun;

neka to čine s radošću,

a ne uzdišući

jer vam to ne bi bilo korisno.

A Bog mira,

koji po krvi vječnoga Saveza

od mrtvih izvede

velikog Pastira ovaca,

Gospodina našega Isusa,

osposobio vas za svako dobro djelo

da vršite volju njegovu,

činio u nama

što je njemu milo,

po Isusu Kristu,

komu slava u vijeke vjekova. Amen.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 23, 1-6

Pripjev:

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću Domu prebivati
kroz dane mnoge.

Evanđelje:

Mk 6, 30-34

Bijahu kao ovce bez pastira.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Apostoli se skupiše oko Isusa i izvijestiše ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu, na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.

Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati mnogočemu.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It