Ispit savjesti prema Blaženstvima

U Govoru na gori (Mt 5,1-12) Isus nam je pokazao put kako ga nasljedovati i postati mu sličan. Neka nam u tome pomogne ovaj ispit savjesti.

Molitva prije ispita savjesti

Oče, evo me pred Tobom. Pošalji mi svojega Svetoga Duha da me pouči kako da se susretnem s Tobom. Neka me Tvoj Duh prosvijetli tako da mi susret s Tobom bude na duhovnu obnovu i vječnu radost. Daj da budem iskren/a sam prema sebi i ne prikrivam svoje slabosti, nedostatke i grijehe. Želim se iskreno pokajati za svoje grijehe, priznati ih i od Tebe primiti otpuštenje. Slavit ću Tvoje milosrđe i Tvoju vjernost. Amen.

I. “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5,3)

1. Osjećate li glad za Bogom?
2. Primate li Boga ponizna srca?
3. Razdajete li sebe i svoje stvari ljudima u potrebi?
4. Jeste li svjesni da Bog želi siromašne duhom po slobodnoj volji, a ne po prisili ili kazni?
5. Otvarate li se Bogu neprestano u svim okolnostima očekujući Njegovu pomoć?
6. Jeste li svjesni da ste siromah?
7. Molite li za dar poniznosti?
8. Prihvaćate li sebe?
9. Jeste li nezadovoljni svojim izgledom, zavidni na tuđu ljepotu?
10. Živite li svaki dan s pouzdanjem u Boga?
11. Jeste li umjereni u jelu, piću i kupnji?
12. Skupljate li nepotrebne stvari – “neka ih ima”?
13. Odbijate li Božje opomene?
14. Griješite li protiv nade, iščekujući da će se nešto loše dogoditi vama ili drugomu?
15. Čemu najviše posvećujete svoje vrijeme?

II. “Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!” (Mt 5,4)

1. Prihvaćate li da će vaša konačna utjeha biti u Bogu?
2. Kako se razvija vaša svijest o vlastitoj grešnosti i Božjem milosrđu?
3. Imate li snage kajati se i za one grijehe koji su davno počinjeni, pa makar i ispovjeđeni?
4. Jeste li pesimistični zbog neuspjelih i neispunjenih očekivanja?
5. Kako doživljavate svoje ispovijedi?
6. Je li sakrament pomirenja za vas susret sa živim Isusom?
7. Vjerujete li da ste nakon ispovijedi uistinu u prijateljstvu s Bogom?
8. Tješite li druge ili samo od drugih očekujete utjehu?
9. Vjerujete li Kristovu obećanju da nakon prave žalosti slijedi utjeha?
10. Okrivljujete li i žalostite li koga?
11. Vjerujete li u Duha Svetoga – Tješitelja?

III. “Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!” (Mt 5,5)

1. Jeste li ravnodušni prema širenju kraljevstva Božjega?
2. Prihvaćate li da će vaša konačna utjeha biti u Bogu?
3. Jeste li nezadovoljni kad nije po vašoj volji?
4. U kojoj mjeri druge ljutite, živcirate, ponižavate, omogućujete im da se pokažu slabima?
5. Što drugi misle o vašoj blagosti, a što vi sami mislite o njoj?
6. Donosite li mir u svim napetostima?
7. Što mislite na kojem području biste morali najviše poraditi da ukrotite svoju narav?
8. Molite li često: “Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje (naše) po srcu svome?”
9. Vjerujete li u Isusovo obećanje da će krotki baštiniti zemlju, tj. mesijansko kraljevstvo, Božji život?
10. Krotite li svoju narav Božjom milošću ili svojom strogoćom?
11. Odlazite li na počinak, a da još komu niste oprostili?

IV. “Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!” (Mt 5,6)

1. Tražite li Božju pravednost? Prihvaćate li da će vaša konačna utjeha biti u Bogu?
2. Odustajete li od zauzimanja za pravdu?
3. Dopuštate li da vas nepravda baca u depresiju?
4. Govorite li da nikad neće biti pravde?
5. Čeznete li za čitanjem Svetoga pisma i hranom na tim stranicama života?
6. Dopuštate li Isusu da u vama živi ili svoje srce otvarate svakomu osim Bogu?
7. Tražite li najprije Božje kraljevstvo ili zadovoljenje svojih potreba?
8. Pobjeđujete li nepravdu opraštanjem?

V. “Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!” (Mt 5,7)

1. Jeste li milosrdni?
2. Koliko suosjećate sa zaplakanima, žalosnima, bolesnima, potlačenima, grešnima?
3. Najveći izraz milosrđa i ljubavi jest opraštanje. Opraštate li onima koji su vam nanijeli nepravdu, oduzeli dobar glas, postavili zapreke na put, omeli vam neke planove?
4. Je li vaša pomoć doista nesebična, požrtvovna, milosrdna i u ljubavi?
5. Jeste li ipak osvetoljubivi prema nekim ljudima?
6. Ustrajavate li u tome da nećete oprostiti komu dok ne zatraži vaše oproštenje?
7. Jeste li ikad izjavili: „Nikad neću oprostiti“?
8. Molite li se za dar ljubavi, bez koje je sve ispraznost?

VI. “Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!” (Mt 5,8)

1. Bdijete li nad čistoćom svoga srca, duše i tijela?
2. Bi li i vama Isus rekao: najprije očisti nutrinu, zatim vanjštinu?
3. Do čega vam je više stalo: do kreposti i blaženstva ili do tjelesnog izgleda i uspjeha?
4. Borite li se protiv pošasti nemorala i svake nečistoće?
5. Vjerujete li da je u Bogu izvor vaše čistoće i nagrada za sva vaša odricanja?
6. Što za vas znači „blago čistima srcem: oni će Boga gledati“?
7. Govorite li makar i u šali kako se želite nauživati ovoga svijeta, pa onda što bude?
8. Jeste li ikad zapovjedili ili nagovarali koga na grijeh?
9. Jeste li koga sablaznili u čemu?
10. Nastojite li očima duše gledati Božji svijet?

VII. “Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!” (Mt 5,9)

1. Zadržavate li se samo na toleranciji ili prenosite mirotvorstvo u svojoj sredini?
2. Nosite li mir u svome srcu?
3. Prihvaćate li svoje ime i prezime kao i svoje porijeklo?
4. Djelujete li pomiriteljski u zajednici, ili dijelite ljude na ‘naše’ i ‘njihove’?
5. Dopuštate li Kristu da živi u vama sa svojim mirom?
6. Kažu li za vas: „kamo dođe, unosi mir“?
7. Izbjegavate li pomiriti zavađene?
8. Jeste li propustili upozoriti grešnika na njegov grijeh?
9. Jeste li izdvojili vrijeme kako biste neuka poučili?
10. Borite li se za mir molitvom i pokorom?
11. Upućujete li druge na sakrament pomirenja?
12. Što vas čini sretnima i što najviše volite raditi?

VIII. “Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5,10)

1. Podnosite li strpljivo progone (nutarnje i vanjske) sjedinjujući se s Kristom?
2. Nastojite li se u progonima uzdići na viši stupanj molitve, vjere, ljubavi i pouzdanja?
3. Progonite li koga svojim mislima i stajalištima?
4. Zavidite li onima koji posjeduju dobro znanje, izobrazbu i uspjeh?
5. Trudite li se postići potrebno znanje radi obrane istine i u progonima?
6. U čemu najaviše nalazite svoju utjehu?
7. Nastojite li i u najtežim progonstvima gledati Božjim očima?
8. Blagoslivljate li one koji vas progone i proklinju?
9. Vjerujete li u oproštenje grijeha?

Ostavite komentar

Pin It