LITANIJE SVETOM IVANU OD KRIŽA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Kraljice i uresu Karmela, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, divni štovatelju Marijin, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, pravi nasljedniče trpećeg Isusa, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, koji si stupao stopama preteče Gospodinova, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, napunjen revnošću proroka Ilije, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, obdaren darom dubokog razmatranja, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, poznavatelju i voditelju ljudskih srdaca, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, koji si Crkvu rasvjetljivao svojim umnim i bogoduhim spisima, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, vjerni pomoćniče svete Terezije u velikom djelu obnove Karmelskog Reda, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, koji si radi Isusa nevin strpljivo podnosio prezir, progonstvo, tamnicu i udarce, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, vazda željan križa i trpljenja, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, koji si za plaću svojih muka od Krista tražio samo trpljenje i prezir, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, pobjedniče zlih duhova, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, na smrti odan u volju Božju usred velikih boli i duševne zapuštenosti, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, čiju je smrtnu postelju obasjalo sjajno svjetlo, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, čija se duša kao vatrena kugla uzdigla prema nebu, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, oče i uresu Karmela, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, uresu svećeničkog i redovničkog staleža, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, gorući serafe Božje ljubavi, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, žarki ljubitelju križa, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, odvažni branitelju katoličke vjere, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, revni vjesniče evanđeoske istine, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, učitelju duhovnog života, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, neumorni revnitelju duša, moli za nas!
Sveti Ivane od Sveti Ivane od Križa, ogledalo prave poniznosti, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, divni uzore strpljivosti, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, uzore anđeoske čistoće, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, ljubitelju evanđeoskog siromaštva, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, pobjedniče svih zlih nagnuća, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, divni uzore svih kreposti,moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, nepomični stupe u svim progonstvima, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, vjerni učeniče Kristov u duhovnoj zapuštenosti, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, strahu zlih duhova, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, utjeho žalosnih, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, pomoćniče u svim križevima, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, zaštitniče progonjenih, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, oče siromašnih i bijednih, moli za nas!
Sveti Ivane od Križa, zagovorniče svih koji te zazivaju, moli za nas!

U našim potrebama, pomozi nam sveti Ivane!
U žalosti i protivštinama, pomozi nam sveti Ivane!
U poteškoći i trpljenju, pomozi nam sveti Ivane!
U duševnoj zapuštenosti, pomozi nam sveti Ivane!
Po tvojoj ljubavi prema križu, pomozi nam sveti Ivane!
Po tvojoj muci i radu, pomozi nam sveti Ivane!
Po tvome trpljenju, pomozi nam sveti Ivane!
Po tvojim krepostima, pomozi nam sveti Ivane!
Po tvojoj slavi, pomozi nam sveti Ivane!
Mi koji tražimo tvoj zagovor kod Boga, pomozi nam sveti Ivane!
Da nas čuvaš u bolesti, trpljenju i progonima, pomozi nam sveti Ivane!
Da nas sačuvaš od mržnje, neprijateljstva i klevete, pomozi nam sveti Ivane!
Da nas oslobodiš duševne zapuštenosti, nemirne savjesti, žalosti, straha i očajavanja, pomozi nam sveti Ivane!
Da nam pomogneš u pravoj pokori i poboljšanju života, pomozi nam sveti Ivane!
Da nam izmoliš utjehu u žalosti, jakost u napasti, strpljivost u trpljenju, i predanje u protivštinama, pomozi nam sveti Ivane!
Da nam izmoliš veliku ljubav prema križu, mrtvenju i odricanju, pomozi nam sveti Ivane!
Da svim štovateljima svojim pomogneš, pomozi nam sveti Ivane!


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas sveti Oče Ivane.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, svetom prezbiteru Ivanu od Križa dao si izvanrednu ljubav prema žrtvi i savršenoj samozataji. Daj nam uvijek nasljedovati njegov primjer te nas privedi vječnom gledanju tvoje slave. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Ostavite komentar

Pin It