MISNA ČITANJA – 12. PROSINCA 2022.

Odakle bijaše krst Ivanov?

III. tjedan došašća

Ponedjeljak, 12. 12. 2022.

ili: Bl. Dj. Marija Guadalupska

Svagdan

ČITANJA:
Br 24,2-7.15-17a; Ps 25,4-5ab.6-7bc.8-9; Mt 21,23-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta ili ružičasta

IMENDANI:
Spiridon, Špiro, Konrad

Prvo čitanje:

Br 24, 2-7.15-17a

Od Jakova zvijezda izlazi.

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Bileam podiže oči i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siđe Duh Božji, i on prozbori svoju pjesan:

»Proročanstvo Bileama, sina Beorova, proročanstvo čovjeka pronicava pogleda, proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša, koji vidi viđenja Svesilnoga, koji pada, i oči mu se otvaraju.

Kako su lijepi ti šatori, Jakove, stanovi tvoji, Izraele! Kao dolovi što se steru, kao vrtovi uz obalu rijeke, kao aloje što ih Gospodin posadi, kao cedri pokraj voda! Iz potomstva junak mu izlazi, nad mnogim on vlada narodima. Kralj će njegov nadvisit Agaga, uzdiže se kraljevstvo njegovo.«

I opet Bileam prozbori pjesan svoju: »Proročanstvo Bileama, sina Beorova, proročanstvo čovjeka pronicava pogleda, proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi viđenja Svesilnoga, koji pada, i oči mu se otvaraju. Vidim ga, ali ne sada; motrim ga, al’ ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela zvijezda se diže.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 4-5ab.6.7bc.8-9

Pripjev:

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Pokaži mi Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi —
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnika on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Evanđelje:

Mt 21, 23-27

Odakle bijaše krst Ivanov?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram. Dok je naučavao, pristupiše mu glavari svećenički i starješine narodne te ga upitaše: »Kojom vlašću to činiš? Tko ti dade tu vlast?«

Isus im odgovori: »I ja ću vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja ću vama kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov odakle li bijaše? Od Neba ili od ljudi?«

A oni umovahu među sobom: »Reknemo li: ‘Od Neba’, odvratit će nam: ‘Zašto mu, dakle, ne povjerovaste?’ A reknemo li: ‘Od ljudi’, strah nas je mnoštva. Ta svi Ivana smatraju prorokom.« Zato odgovore Isusu: »Ne znamo.«

I on njima reče: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It