BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

„Presveta Djevica Marija bila je od prvog trenutka svoga začeća, posebnom milošću i povlasticom svemogućeg Boga i zaslugama Isusa Krista, Spasitelja ljudskog roda, sačuvana imuna od svake ljage istočnog grijeha.”

Godine 1854., svečana izjava pape Pija IX., “Ineffabilis Deus”, konačno je razjasnila dugotrajno vjerovanje Crkve da je Marija začeta bez istočnog grijeha. Marija je dobila ovu izvanrednu povlasticu zbog svoje jedinstvene uloge u povijesti kao Majke Božje. Odnosno, primila je dar spasenja u Kristu od samog začeća.

Iako je Marija jedinstvena u cijelom čovječanstvu jer je rođena bez grijeha, Crkva ju drži kao uzor cijelom čovječanstvu u njezinoj svetosti i njezinoj čistoći u njezinoj spremnosti da prihvati Božji plan za nju.

Svatko je pozvan prepoznati i odgovoriti na Božji poziv na vlastiti poziv kako bi ostvario Božji plan za svoj život i ispunio poslanje koje mu je pripremljeno od početka vremena. Marijino “Neka mi bude po riječi tvojoj”, kao odgovor na pozdrav anđela Gabrijela, odgovor je koji se od svih kršćana traži na Božji plan.

Svetkovina Bezgrešnog začeća je vrijeme za slavljenje velike radosti Božjeg dara čovječanstvu u Mariji, te za s većom jasnoćom prepoznati istinu da je svako ljudsko biće stvoreno od Boga da ispuni posebno poslanje koje on i samo on može ispuniti.

“Ovako mi dođe riječ Gospodnja: Prije nego te oblikovah u utrobi majčinoj, poznadoh te, prije nego što si se rodio posvetih te, prorok narodima koje te postavih.” (Jeremija 1,5-6)

Ostavite komentar

Pin It