LITANIJE SVETOM FRANJI KSAVERSKOM

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, djevičanska Majko Božja, moli za nas!

Sveti Ignacije, utemeljitelju Družbe Isusove, moli za nas!

Sveti Franjo Ksaverski, slavo i drugi stupe ove svete družbe, moli za nas!

Apostole Indije i Japana, moli za nas!

Poslaniče Svete apostolske stolice, moli za nas!

Propovjedniče Istine i naučitelju narodâ, moli za nas!

Posudo izabrana da nosiš ime Isusa Krista kraljevima zemaljskim, moli za nas!

Blistavo svjetlo onima koji su u sjeni smrtnoj sjedili, moli za nas!

Pun gorljive revnosti za slavu Božju, moli za nas!

Neumorni promicatelju kršćanske vjere, moli za nas!

Uvijek budni pastiru duša, moli za nas!

Neprestani razmatratelju nebeskih stvari, moli za nas!

Najvjerniji sljedbeniče Isusa Krista, moli za nas!

Gorljivi ljubitelju evanđeoskog siromaštva, moli za nas!

Najsavršeniji opslužitelju redovničke poslušnosti, moli za nas!

Koji si plamtio ognjem božanske ljubavi, moli za nas!

Koji si velikodušno prezreo sve zemaljske stvari, moli za nas!

Najsposobniji vodiču na putu savršenstva, moli za nas!

Uzore apostolskih muževa, moli za nas!

Uzore svih krjeposti, moli za nas!

Svjetlo nevjernika i učitelju vjernika, moli za nas!

Anđele u životu i vladanju, moli za nas!

Patrijarše u ljubavi i skrbi za puk Božji, moli za nas!

Silni proroče u riječi i djelima, moli za nas!

Kojega su svi narodi i Crkva jednoglasno povezali sa slavnim zborom apostola, moli za nas!

Koji si bio urešen krunom djevičanstva, moli za nas!

Koji si žudio za palmom mučeništva, moli za nas!

Ispovjedniče u krjeposti i životnom zvanju, moli za nas!

U kojemu častimo, Božjom dobrotom, zasluge svih svetih, moli za nas!

Kojega su slušali vjetrovi i more, moli za nas!

Koji si osvojio gradove koji su se pobunili protiv Isusa Krista, moli za nas!

Koji si bio trepet vojskama nevjernika, moli za nas!

Biču zloduha i razoritelju idola, moli za nas!

Moćna obrano protiv brodoloma, moli za nas!

Oče siromaha i utočište bijednika, moli za nas!

Vide slijepima i potporo hromih, moli za nas!

Zaštitniče u vrijeme kuge, glada i rata, moli za nas!

Divni čudotvorče, moli za nas!

Koji si bio obdaren darom jezika, moli za nas!

Koji si bio obdaren čudesnom moći podizanja mrtvih, moli za nas!

Glasna trubljo Duha Svetoga, moli za nas!

Svjetlo i slavo Istoka, moli za nas!

Po križu koji si tako često dizao među poganima, moli za nas!

Sveti Franjo Ksaverski, molimo te, čuj nas!

Po vjeri koju si tako veličanstveno širio, molimo te, čuj nas!

Po čudesima i proroštvima, molimo te, čuj nas!

Po opasnostima i brodolomima koje si izdržao, molimo te, čuj nas!

Po bolima i naporima usred kojih si tako gorljivo uskliknuo: “Još više!”, molimo te, čuj nas!

Po nebeskim utjehama usred kojih si tako žarko zavapio: “Dosta, Gospodine, dosta!”, molimo te, čuj nas!

Po slavi i sreći koje sada uživaš u nebu, molimo te, čuj nas!

Prijatelju Nebeskog Zaručnika, zagovaraj nas!

Blaženi Franjo Ksaverski, ljubljen od Boga i ljudi, zagovaraj nas!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Moli za nas, sveti Franjo Ksaverski!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se: Bože, kojemu se po propovijedanju i čudesima blaženoga Franje svidjelo pridružiti svojoj Crkvi indijske narode, podaj milostivo da mi koji častimo njegove slavne zasluge, uzmognemo nasljedovati njegove kreposti. Po Gospodinu našemu, Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Ostavite komentar

Pin It