BOŽIĆNA DEVETNICA SVETOG ANDRIJE

Božićna devetnica svetog Andrije, poznata i kao “Molitva iščekivanja Božića”, počinje danas na blagdan svetog Andrije apostola 30. studenog i traje do 24. prosinca.

Tradicija kaže da molitvu treba izmoliti 15 puta svaki dan. To je jednostavna, lijepa, meditativna adventska molitva.

Hvaljen i blagoslovljen čas i trenutak u kojem se Sin Božji rodio od prečiste Djevice Marije, u ponoć, u Betlehemu, u prodornoj hladnoći. U tom času udostoj se, o moj Bože, uslišati moju molitvu i ispuniti moje želje (spomeni svoje nakane ovdje), po zaslugama našeg Spasitelja, Isusa Krista, i Njegove Blažene Majke. Amen.

Preuzeto s medjugorje-news.com

Ostavite komentar

Pin It