MISNA ČITANJA – 29. STUDENOGA 2022.

Isus kliče u Duhu Svetom.

I. tjedan došašća

Utorak, 29. 11. 2022.

Svagdan

ČITANJA:

Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Lk 10,21-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: ljubičasta

IMENDANI: Saturnin, Filomen, Iluminata, Antun Franjo

Prvo čitanje:

Iz 11, 1-10

Na njemu će duh Gospodnji počivat.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra.Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a dječak njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora.U dan onaj: Jesejev izdanak dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti, i prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72 , 1-2.7-8.12-13.17

Pripjev: U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

Bože, sud svoj daj kralju

i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda

i mir velik – sve dok bude mjeseca.

I vladat će od mora do mora,

i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,

nevoljnika koji pomoćnika nema;

smilovat će se ubogu i siromahu

i spasit će život nevoljniku.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!

Dok je sunca, živjelo mu ime!

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,

svi narodi nazivali ga blaženim!

Evanđelje:

Lk 10, 21-24

Isus kliče u Duhu Svetom.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It