MISNA ČITANJA – 26. STUDENOGA 2022.

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Subota, 26. 11. 2022.Svagdan

ČITANJA:
Otk 22,1-7; Ps 98,1-7; Lk 21,34-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Siricije, Konrad, Nikon, Delfina, Hugo

Prvo čitanje:

Otk 22, 1-7

Noći biti više neće, obasjavat će ih Gospod Bog.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo pokaza meni, Ivanu, rijeku vode života,

bistru kao prozirac:

izvire iz prijestolja Božjeg

i Jaganjčeva.

Posred gradskoga trga,

s obje strane rijeke,

stablo života

što rodi dvanaest puta,

svakog mjeseca svoj rod.

A lišće stabla za zdravlje je narodima.

I neće više biti nikakva prokletstva.

I prijestolje će Božje i Jaganjčevo

biti u gradu

i sluge će mu se njegove klanjati

i gledati lice njegovo,

a ime će im njegovo biti na čelima.

Noći više biti neće

i neće trebati svjetla od svjetiljke

ni svjetla sunčeva:

obasjavat će ih Gospod Bog

i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

I reče mi:

»Ove su riječi vjerne i istinite

jer Gospodin, Bog nadahnitelj prorokâ,

posla svoga anđela

da on pokaže slugama njegovim

što se ima dogoditi ubrzo.

I evo, dolazim ubrzo!

Blago onomu koji čuva

riječi proroštva ove knjige!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 95, 1-7

Pripjev:

Marana tha! Dođi, Gospodine Isuse!

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik,
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine,
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio,
i kopno koje načiniše ruke njegove.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Evanđelje:

Lk 21, 34-36

Budni budite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It