MISNA ČITANJA – 24. STUDENOGA 2022.

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 24. 11. 2022.

Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter, i drugovi, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Ps 100,1b-5; Lk 21,20-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Andrija, Krizogon, Krševan

Prvo čitanje:

Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Pade Babilon veliki.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:

jedan drugi anđeo silazi s neba

s moći velikom!

Sva se zemlja zasvijetlila od sjaja njegova.

On povika iza glasa:

»Pade, pade Babilon veliki — Bludnica —

i postade prebivalištem zloduhâ,

nastambom svih duhova nečistih,

nastambom svih ptica nečistih mrskih.«

I jedan snažan anđeo uze kamen,

velik poput mlinskog kamena,

i baci ga u more govoreći:

»Tako će silovito biti strovaljen Babilon,

grad veliki,

i nikada ga više biti neće!

Glas citraša i pjevača

i svirača i trubača

u tebi se više neće čuti!

Obrtnik vješt kojem god umijeću

u tebi se više neće naći!

Klopot žrvnja

u tebi se više neće čuti!

Svjetlost svjetiljke

u tebi više neće sjati!

Glas zaručnika i zaručnice

u tebi se više neće čuti!

Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje

i čaranja tvoja zavedoše sve narode.

Nakon toga začujem

kao jak glas silnoga mnoštva na nebu:

»Aleluja!

Spasenje i slava i moć Bogu našemu!

Doista, istiniti su i pravedni

sudovi njegovi

jer osudi veliku Bludnicu,

što pokvari zemlju bludom svojim,

i osveti na njoj krv slugu svojih!«

I ponove:

»Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!«

Tada mi anđeo reče:

»Piši!

Blago onima koji su pozvani

na svadbenu gozbu Jaganjčevu!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-5

Pripjev:

Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu!

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s hvalospjevom;
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Lk 21, 20-28

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima:

»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,

tada znajte:

približilo se njegovo opustošenje.

Koji se tada zateknu u Judeji,

neka bježe u gore;

a koji u Gradu,

neka ga napuste;

koji pak po poljima,

neka se u nj ne vraćaju

jer to su dani odmazde,

da se ispuni sve što je pisano.«

»Jao trudnicama i dojiljama u one dane

jer bit će jad velik na zemlji

i gnjev nad ovim narodom.

Padat će od oštrice mača,

odvodit će ih kao roblje po svim narodima.

I Jeruzalem će gaziti pogani

sve dok se ne navrše vremena poganâ.«

»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,

a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ

zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi

od straha i iščekivanja onoga

što prijeti svijetu.

Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati

Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku

s velikom moći i slavom.

Kad se sve to stane zbivati,

uspravite se i podignite glave

jer se približuje vaše otkupljenje.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It