MISNA ČITANJA – 22. STUDENOGA 2022.

Neće se ostaviti ni kamena na kamenu.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Utorak, 22. 11. 2022.

Sv. Cecilija, djevica i mučenica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 14,14-19; Ps 96,10-13; Lk 21,5-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Cecilija, Benigna, Dobrila

Prvo čitanje:

Otk 14, 14-19

Dođe čas žetvi, žetva je zrela.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:

gle, bijel oblak

a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji;

na glavi mu zlatan vijenac,

u ruci oštar srp.

I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama

vičući iza glasa

onomu što sjedi na oblaku:

»Mahni srpom i žanji

jer dođe čas žetvi,

zrela je žetva zemaljska!«

I Onaj što sjedi na oblaku

baci srp na zemlju

i zemlja bî požnjevena.

I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskog.

I on imaše oštar srp.

I od žrtvenika iziđe drugi anđeo

— onaj koji ima vlast nad ognjem —

pa povika iza glasa onomu s oštrim srpom:

»Mahni oštrim srpom

i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom

jer sazri grožđe!«

I anđeo baci srp na zemlju

i obra vinograd zemaljski,

a obrano baci u veliku kacu

gnjeva Božjega.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 10-13

Pripjev:

Gospodin dolazi suditi zemlji.

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu,
neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi
i narodima po istini svojoj.

Evanđelje:

Lk 21, 5-11

Neće se ostaviti ni kamen na kamenu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«

Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam’ i: ‘Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«

Tada im kaže: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahotâ i velikih znakova s neba.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It