LITANIJE KRISTU KRALJU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! 

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Kriste Kralju, Bože od Boga ,svjetlo od svjetla, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju po kojem je sve stvoreno, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju za kojeg je stvoren san svijet, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si rođen od djevice, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju pravi Bože i pravi čovječe, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju kojemu se pokloniše pastiri i mudraci, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju zakonodavče višnji, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju izvore i uzore svetosti, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju pute istino i živote naš, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju kojemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju vječni Veliki svećeniče, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju razuma, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju volje, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju boli trnjem okrunjeni, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste kralju poniznosti ,za porugu u grimiz obučeni, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju zaručniče djevica, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si u Mariji Magdaleni proslavio život pokornički, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju čije kraljevstvo nije od ovoga svijeta, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju molimo te kraljevskim darom tvoje ljubavi presvetom Euharistijom, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju uzor djelo svemoći Očeve i ljubavi Duha Svetoga, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si uzvisio ženidbu na čast sakramenta, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si učinio prvo čudo na svadbi u kani, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju ljubezni prijatelju djece, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si svojim skrovitim životom u Nazaretu dao primjer roditeljima i djeci, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si radom svojih ruku oplemenio i posvetio rad, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si oživio i povratio njihovim obiteljima mladića iz Naima kćer Jairovu i svoga prijatelja Lazara, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si oprostio preljubnici, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju molimo te tvojom ljubavlju k Mariji i Josipu, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju kraljeva i Gospodar gospodara, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju vjekova besmrtni i nevidljivi, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju vječne slave, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji ravnaš bitkama, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju Kneže mira, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste kralju koji nosi na svojim ramenima znak vladarskoga dostojanstva, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju čijem kraljevstvu neće biti kraja, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji sjediš iznad kerubina, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju molim te ljubavlju što si je vazda prikazivao narodima koji su ti vjerni, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji rušiš mogućnike s njihovih prijestolja, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji razbijaš kraljeve u dan gnjeva svojega, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si svojom smrću na križu pobijedio pakao, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji si svojim uskrsnućem nadvladao smrt, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju koji ćeš doći suditi žive i mrtve, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju u dan svoje sile u slavi svojih svetaca, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!
Kriste Kralju molim te tvojom punom ljubavi molitvom na križu Oče oprosti im jer ne znaju što čine, neka dođe Kraljevstvo Tvoje!

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Oče naš….
Njegovo će se kraljevstvo proširiti
I vladat će mir bez kraja.

Pomolimo se:

Svemogući vječni Bože svome ljubljenome Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo oslobodi sva stvorenja od ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Ostavite komentar

Pin It