POBOŽNOST BLAŽENOM GRACIJI KOTORSKOM

Litanije bl. Gracije Kotorskog

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Marijo, Pomoćnice kršćana, moli za nas!

Sv. Josipe, moli za nas!

Sv. Kuzma i Damjane, molite za nas!

Sv. Augustine, moli za nas!

Sv. Leopolde Bogdane i svi sveci našega naroda, molite za nas!

Bl. Ozano, moli za nas!

Blaženi Gracija, vjerni slugo Boga živoga, moli za nas!

Skromni ribaru ljudi, moli za nas!

Svijetli primjeru ljubavi prema bližnjima, moli za nas!

Pun pouzdanja u Božju providnost, moli za nas!

Zaljubljeniče u Euharistijskog Isusa, moli za nas!

Štovatelju Bogorodice Marije, moli za nas!

Uzore bratskih odnosa između kršćana, moli za nas!

Spasu progonjenih i odbačenih, moli za nas!

Zauzeti u obraćenju okorjelih grešnika, moli za nas!

Nebeski zaštitniče obitelji, moli za nas!

Duhovni branitelju brakova, moli za nas!

Zaštitniče djece, moli za nas!

Molitelju povratka sakramentalnom životu, moli za nas!

Urešen evanđeoskim zavjetima, moli za nas!

Strpljivi radniče u vrtu Gospodnjem, moli za nas!

Bogat duhovnim plodovima, moli za nas!

Dični sine sv. Augustine, moli za nas!

Moćni zagovorniče u teškim prilikama života, moli za nas!

Iscjelitelju ljubavi ranjene zavadama, moli za nas!

Časni brate, serafskog srca, moli za nas!

Uzore pokore i poslušnosti, moli za nas!

Ustrajan u molitvi i žrtvi, moli za nas!

Slavni čudotvorče omiljen u puku, moli za nas!

Pomoćniče majkama i trudnicama, moli za nas!

Potporo supružnika željnih djece, moli za nas!

Čvrsti oslonče u bračnim krizama, moli za nas!

Utjeho samohranih roditelja, moli za nas!

Oslonče u odupiranju zlim okolnostima, moli za nas!

Zagovorniče duhovnih zvanja, moli za nas!

Pomoćniče u teškim duhovnim borbama, moli za nas!

Donositelju milosti u kušnjama, moli za nas!

Ugodniče Božji, silan protiv zloduha, moli za nas!

Staložene vjere, utvrdo protiv praznovjerja, moli za nas!

Jednostavni blagovjesniče Kristova kraljevstva, moli za nas!

Brižni skrbniče malenih i siromašnih, moli za nas!

Iscjelitelju ljubavi, moli za nas!

Obnovitelju suživota, moli za nas!

Donositelju Kristova mira napaćenim dušama, moli za nas!

Milosrdni posredovatelju milosti Božje, moli za nas!

Tješitelju bolesnih i nemoćnih, moli za nas!

Veliki pomiritelju zavađenih, moli za nas!

Uzore ministranata i sakristana, moli za nas!

Pomoći vrtlara i zemljoradnika, moli za nas!

Dobročinitelju ribara, moli za nas!

Zaštitniče pomoraca, moli za nas!

Zaštitniče neženja, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir!

Pomolimo se:

Gospodine, Bože naš, ti si bl. Graciju uresio živom vjerom, krepošću pokore i ljubavlju prema potrebnima. Pomozi nam da slijedeći primjer bl. Gracije, živimo u tvojoj milosti te da poput njega ljubeći iznad svega Krista, već ovdje na zemlji donesemo plodove dobrih djela. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA BLAŽENOM GRACIJI ZA OBNOVU VJERE, NADE I LJUBAVI

Blaženi Gracija, slavni čudotvorče naš, ponizno se molimo da u našim srcima oživiš onu vjeru koja je u tebi razgarala vatru Božje ljubavi, kako bismo i mi iz sveg srca ljubili Boga i poput tebe živjeli svoju vjeru potpuno i odvažno, kao pravi Kristovi učenici, bez ikakva ljudskog obzira i straha. Pomozi nam da tako živeći, svima možemo posvjedočiti neizmjernu Božju dobrotu te ostvariti konačni cilj koji nam je Bog odredio – spas duša naših. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu....

Blaženi Gracija, divni primjeru poslušnosti Božjoj volji, smjerno te molimo, daj da budemo duboko prožeti živom vjerom istinskih Kristovih učenika, te da se u našim obiteljima, gradovima i domovini ostvari Kristovo kraljevstvo, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira: u teškim vremenima sumnje i beznađa, očuvaj čvrstom našu nadu u konačnu pobjedu dobra, ne daj da zapadnemo u mrak i očajanje zbog osobnih i društvenih kriza. Daj nam snagu da u najtežim životnim trenucima pronađemo Kristovo svjetlo koje si ti slijedio. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Blaženi Gracija, milostivi blagovjesniče Kristov, ti si cijeloga života pokazivao veliku ljubav prema Kristu u sakramentu svete euharistije. Molimo te, pomozi nam da osnažimo svoju ljubav prema ovom svetom sakramentu te da iz njega poput tebe, crpimo ljubav prema našim bližnjima. Osnaži ljubav u našim obiteljima, našim međuljudskim odnosima i našim župnim zajednicama; pomozi nam da se naučimo odlučnije praštati nanešena zla, a svoje patnje i boli, prikazujemo kao zadovoljštinu za grijehe i uvrede kojima smo ranjavali neizmjernu ljubav našeg Boga i Spasitelja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Moli za nas Blaženi Gracija!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

MOLBENICA

+ Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

Gospodine, čuj molitvu moju.

I vapaj moj k Tebi da dođe!

Moli za nas, Blaženi Gracija:

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Zagovaraj nas u Nebu, Blaženi Gracija:

Da ponizno služimo i ljubimo Boga i bližnje!

Isprosi nam mir i pomirenje, blaženi Gracija:

Da svjedočimo Isusa, naš jedini ‘Put, Istinu i Život’!

Zaštiti nas svojom molitvom kod Krista, blaženi Gracija:

Da budemo slobodni od svakoga zla duše i tijela!

Pouči nas primjerom svog života, blaženi Gracija:

Da uvijek žarko čeznemo za svetom Euharistijom!

Izmoli nam stvarnu radost i pravu ljubav, blaženi Gracija:

Da živimo već na zemlji Kraljevstvo Božje!

Upućuj nas u mnogim kušnjama, blaženi Gracija:

Da ostanemo vjerni Evanđelju spasenja!

Podsjećaj nas svakodnevno, blaženi Gracija:

Da srcem i činom živimo svoju posvetu Majci Mariji!

Oče naš…

Klanjajući se stvarnoj Kristovoj prisutnosti u Euharistiji, s bl. Gracijom govorimo:

O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje,

slavi se spomen muke Njegove;

duša se ispunja milošću,

i daje nam se zalog buduće slave!

Pomolimo se:

Svemogući Bože, pouzdajući se u zagovor tvoga miljenika bl. Gracije, smjerno te molimo: Smiluj se svojoj ljubljenoj djeci, u našim duhovnim i tjelesnim potrebama, daj nam one milosti koje su nam potrebne u svakodnevnim životnim borbama. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

MOLITVA BL. GRACIJI U ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA

Blaženi Gracija, slavni naš čudotvorče, ti si ostavio rodnu kuću i ribarske mreže, dopustivši da te obasja svjetlo Božje riječi koja je tvoj život iz temelja promijenila. Pomozi nam svojim zagovorom i nevoljama kojima smo prisutni: lutamo često puta beznadni, ne znajući puta niti pravca. Gubimo vjeru u dobrotu, jer nas svakodnevna zla ranjavaju, gubimo i povjerenje u ljude, jer su naši odnosi narušeni grijesima.. Pomozi nam da u nemirnom moru života ugledamo svjetlo Božanske riječi koja je tebe povela u luku spasa. Izmoli nam zdravlje duše i tijela, da možemo Boga cijelim bićem slaviti. Daj nam duhovnu spoznaju da znamo prepoznati istinske vrijednosti u ovom prolaznom svijetu. U kušnjama i slabostima, daj nam postojanost i snagu kako bi prokušanom vjerom zadobili potrebnu utjehu i mir nestalnostima svakodnevnog života. Amen.

Oče naš.. Zdravo Marijo… Slava Ocu..

Ostavite komentar

Pin It