LITANIJE SVETIM SRCIMA ISUSA I MARIJE ZA SPAS NEROĐENIH

Papa Ivan Pavao II je u mnogim prigodama govorio o potrebi obrane života nerođenih, nazivajući svijet arenom bitke za život. Obratimo se molitvom Presvetim Srcima Isusa i Marije za spas nerođenih.

Srca Isusa i Marije, dva sveta ognjišta ljubavi; spasite nerođene!

Srca Isusa i Marije, dva sveta ognjišta ljubavi; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, sigurne luke spasa; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, utočišta nevinih srdašca; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, utjehe u našim borbama; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, snage u našim nemoćima; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, pomoći u našim potrebama; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, najsnažnije obrane od Zloga; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, izvori mira i milosrđa; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, ispunjena oproštenjem i pomirenjem; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja odvraćate osudu i gnjev; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja darujete nježnost i milost; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, obrane od zavisti i mržnje; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, zaštite od grijeha i nečistoće ovoga svijeta; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, slavna vrela života i radosti; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, pouzdane jakosti u kušnjama i napastima; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja skršujete oholost i uznositost; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja uništavate zle želje i sklonosti; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, suprotnosti svih zlih neumjerenosti; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, stijene spasa žena i djevojaka; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, pećine jakosti muževa i mladića; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, snažni štitovi u trenutcima očaja; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, oružja vjere i ljubavi Boga Trojedinoga; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, Bezgrješna i Prečista naša naslado; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja dajete život u punini; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja čuvate začetu djecu Božju; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja ćete izvojevati zadnju pobjedu; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja nas ljubite neopisivim žarom; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, koja sagorijevate u milosrdnoj ljubavi; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, razapeta, ponižena i odbačena; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, proslavljena, ustoličena i vladajuća; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, najvjerniji prijatelji djece i malenih; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, sjajni odsjaji nebeskih divota; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, čuvari ćudoređa i poniznosti; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, najsigurnije pomoći nerođenih; spasite nerođene!
Srca Isusa i Marije, ja vas ljubim i molim; spasite nerođene! 

Oče nebeski, Bože milosrdni, zajedno sa Srcem Tvoga Sina Isusa Krista i sa Srcem Marije, Majke nerođenih, moje srce vapi: spasi nerođene od ubojstva pobačajem! Pogledaj na naša tri srca povezana vezom ljubavi prema najmanjima i nevinima koji se sami ne mogu braniti. Usliši našu molbu, Ti, kojemu je sve moguće. Odričem se svakoga zla i dajem svoje srce u službu života; žrtvovati želim svoje vrijeme i sposobnosti, sve, samo da se spase nevina dječica u utrobama majki! Dva Sveta Srca, primite moje srce i učinite ga svojim pomoćnikom, da u svemu bude proslavljen Bog, koji je Ljubav i Život.

Amen.

Nevina dječice – mučenici, po svojoj patnji tako slični svetom Jaganjcu, Kristu! Zagovarajte nas kod Njega, izmolite nam oproštenje i pomirenje. Bogu je sve moguće: neka vaša smrt bude zalog novog života! Vama nije dopušteno da se rodite, sada svojom molitvom izmolite rođenje i spas djeci u sličnim trpljenjima, a nama novorođenje i obraćenje. Oprostite i blagoslovite! Neka Isus – Život – živi u nama, kao što i vi živite u Njemu! Nevina dječice, isprosite nam milosrđe, isprosite nam mir i ljubav.

Ostavite komentar

Pin It