MISNA ČITANJA – 5. STUDENOG 2022.

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogastvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

XXXI. tjedan kroz godinu

Subota, 5. 11. 2022.

Svagdan

ČITANJA:
Fil 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; Lk 16,9-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Srijemski mučenici, Elizabeta

NAPOMENA:
▪ Zagrebačka nadbiskupija: Spomen mučenika i drugih svetaca čije su relikvije pohranjene u crkvama Nadbiskupije, spomendan (misni obrazac iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 213.) ▪ Gdje se sv. Elizabeta, majka Ivana Krstitelja, slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnica župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 217. ▪Gdje se sv. Emerik slavi kao svetkovina (naslov crkve, zaštitnik župe), misni obrazac i čitanja uzimaju se iz Vlastitoga misala Zagrebačke nadbiskupije, str. 221.

Prvo čitanje:

Fil 4, 10-19

Sve mogu u Onome koji me jača!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije ali niste imali prigode. Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.

A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini. Čak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali. Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist. Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-2.5-6.8a.9

Pripjev:

Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji,
on rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Evanđelje:

Lk 16, 9-15

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«

»Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«

»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It