LITANIJE ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj im se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj im se!
Duše Sveti, Bože, smiluj im se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj im se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za njih!
Sveti Mihaele, arkanđele, moli za njih!
Moj sveti anđele čuvaru i svi sveti čuvari, molite za njih!
Svi zborovi anđela, molite za njih!
Sveti Ivane Krstitelju, moli za njih!
Sveti Josipe, moli za njih!
Svi sveti patrijarsi i proroci, molite za njih!
Sveti Petre i Pavle, molite za njih!
Svi sveti apostoli i evanđelisti, molite za njih!
Svi sveti mučenici, molite za njih!
Sveti Grgure i Augustine, molite za njih!
Svi sveti naučitelji, pape i ispovjednici, molite za njih!
Svi sveti redovnici i pustinjaci, molite za njih!
Sveta Marijo Magdaleno, moli za njih!
Sveta Katarino, moli za njih!
Sveta Barbaro, moli za njih!
Sveta Uršulo sa svim djevicama, molite za njih!
Sveta majko Ano i sve svete udovice, molite za njih!
Svi ljubezni sveci Božji, molite za njih!

Budi im milosrdan Gospodine!
Ne kazni ih, Gospodine!

Od njihovih muka, oslobodi ih, Isuse!
Po svom utjelovljenju i rođenju, oslobodi ih, Isuse!
Po svom imenu, oslobodi ih, Isuse!
Po svom beskrajnom milosrđu, oslobodi ih, Isuse!
Po svojoj blagosti i strpljivosti, oslobodi ih, Isuse!
Po krštenju i svetom postu svojem, oslobodi ih, Isuse!
Po smrtnoj muci i gorkim patnjama svojim, oslobodi ih, Isuse!
Po krvavom bičevanju i okrutnom krunjenju svojem, oslobodi ih, Isuse!
Po teškom križnom putu i razapeću svojem, oslobodi ih, Isuse!
Po presvetim ranama svojim, oslobodi ih, Isuse!
Po božanskoj Krvi svojoj, oslobodi ih, Isuse!
Po pogrdnoj smrti svojoj na križu, oslobodi ih, Isuse!
Po bolima Božanskoga Srca svoga, oslobodi ih, Isuse!
Po bolima Marije, svoje predrage majke, oslobodi ih, Isuse!
Po uskrsnuću svojem, oslobodi ih, Isuse!
Po uzašašću svojem, oslobodi ih, Isuse!
Po poslanju Duha Svetoga, oslobodi ih, Isuse!
Na slavu Božanskoga Srca svoga, oslobodi ih, Isuse!
Po zaslugama i zagovoru Marijinu, oslobodi ih, Isuse!
Po zagovoru svetih anđela,
Po molitvi vjernika,

Mi griješnici, tebe molimo, usliši nas!
Da dušama u čistilištu oprostiš, usliši nas!
Da im kazne milostivo olakšaš, usliši nas!
Da ih iz čistilišnih muka izbaviš, usliši nas!
Da im u susret pošalješ njihove svete anđele, usliši nas!
Da ih u svojim izabranima u rajskoj slavi pridružiš, usliši nas!
Da im dopustiš da te gledaju licem u lice, usliši nas!
Da im vječni mir podijeliš, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Oče naš …

– Gospodine, usliši molitvu moju.
– I vapaj moj k tebi da dođe.

Pomolimo se:
Gospodine Isuse Kriste, Kralju slave, oslobodi duše svih pokojnih vjernika iz njihovih muka; neka ih pred lice tvoje dovede Mihael, arkanđeo, te ih primi u vječno veselje, koje si obećao. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

– Gospodin s vama.
– I s duhom tvojim.

Pomolimo se:
Bože oproštenja djelitelju i ljudskog spasenja ljubitelju, molimo blagost tvoju, da braći, rođacima i dobrotvorima našim, koji su otišli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije, vazda djevice i svih svetaca tvojih, dopustiš da dođu u zajednicu vječnog blaženstva.
Bože, Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernih, udijeli dušama slugu i službenica svojih oproštenje i otpuštenje svih grijeha, da oproštenje koje su vazda željele pobožnim molitvama postignu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

– † Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
– I svjetlost vječna svjetlila im.
– Počivali u miru.
– Amen.

Ostavite komentar

Pin It