MOLITVE ZA SIROMAŠNE DUŠE

Anna Katarina Emmerich, bez sumnje jedna od najvećih mističarki svijeta, piše: “Žalosno je da se tako malo pomaže siromašnim dušama. Svako djelo koje se za njih prikaže, svaki milodar ili patnja njima trenutačno čini dobro. Oni su tada toliko sretni, toliko blaženi, poput onoga tko skapava od žeđi a netko mu pruži svježi napitak.”

Pripazite na riječ “trenutačno!” Zato Bog čiji mlinovi, kako se kaže, polagano melju, dopušta da naša dobra djela trenutačno pomažu siromašnim dušama? Tko o tome pomni razmišlja, sam će zaključiti ovo: Bog, naime, ljudski rečeno, pun čežnje čeka da duše, koje je stvorio na svoju sliku i priliku, konačno budu savršene kako bi ih mogao priljubiti na svoje očinsko srce! Tu leži razlog i zašto siromašne duše imaju tako veliku moć. Ako im pomažemo, dolaze brže do svog cilja, a budući da je i to, ljudski rečeno, također u Božjem interesu, On je spreman za to platiti cijenu.

Spreman nam je pomoći. To je objašnjenje zašto siromašne duše imaju tako veliki utjecaj kod Boga; za sebe ni najmanjeg utjecaja, ali za nas svu moć.

Mi smo nerazumni i to ne uviđamo. I kad bi naši propovjednici, umjesto da se, uglavnom, muče psihologijom i odnosima među ljudima, govorili ljudima istinu o siromašnim dušama i svim drugima velikim istinama vjere, doskora bi crkve opet bile pune.

MOLITVA ZA POTICAJ NA HEROJSKI ČIN LJUBAVI PREMA SIROMAŠNIM DUŠAMA

Nebeski Oče, u sjedinjenu s Isusovim i Marijinim zaslugama, prikazujem Ti za siromašne duše u čistilištu sva kajanja i zadovoljštine cijelog života kao i ona koje će nakon moje smrti prikazivati.

Ja ih stavljam u ruke Bezgrešne Djevice Marije. Neka ih ona prikaže za one duše koje, po svojoj mudrosti i majčinskoj ljubavi, želi prve osloboditi iz čistilišta.

Nebeski Oče primi milostivo ovu žrtvu i dopusti mi tako svakodnevno rasti u Tvojoj milosti. Amen.

ISUSOVA OBJAVA JEDNOM SVEĆENIKU

“Pomoć za siromašne duše koje čekaju u čistilištu hitnija je od pomoći ljudskom stvorenju koje najjače trpi na zemlji.”

Ove je riječi 22. rujna 1975. Isus uputio jednom talijanskom svećeniku (preuzeto iz knjige “Ti znaš da te ljubim – Isusova objava jednom svećeniku”, Parivis – Verlag, CH – 1631 Hauteville/Švicarska)

Da bi se razumio kontekst, donosimo sljedeći odlomak iz te knjige u kojem Isus obznanjuje zašto se moramo brinuti za siromašne duše. Jednostavno zato jer pripadamo “Božjoj obitelji” i kao takvi moramo se držati zajedno:

“U svakoj obitelji koja živi u ljubavi, svaki od njenih članova pridonosi zajedničkom dobru izmjenjujući primljena i iskazana dobročinstva. U jednom, daleko većem stupnju, ponašaju se tako u velikoj obitelji sva Božja djeca, putujuća na zemlji, ona koja čekaju u čistilištu i blažena u raju. Da bi vjera u ovu božansku i ljudsku stvarnost, koja proizlazi iz moje smrti na križu, bila bogatija plodovima, potrebno je imati jasne spoznaj o vjeri. Nužno je:

  1. čvrsto vjerovati u dogmu zajedništva svetih;
  2. da svećenici, kad govore o obitelji Božje djece, jasno izraze da toj obitelji pripadaju oni koji su hodočasnici na zemlji isto kao i duše koje čekaju u čistilištu te pravednici u nebu, tj. sveti;
  3. da svećenici ne zaboravljaju svoju braću i sestre koji se nalaze u čistilištu. (Mnogi svećenici stavljaju naglasak uglavnom na socijalna pitanja i s pravom im je žao zbog nepravde koja se nanosi kršćanima na ovoj zemlji).

Do takvog, vrlo teškog zanemarivanja može doći samo ako se ne poznaje čistilište niti se vjeruje u potresnu patnju koji su podvrgnute duše za vrijeme čišćenja. Pomoć dušama koje čekaju, nužnija je od pomoći stvorenju na zemlji koje najjače trpi.

Stoga je vaša dužnost ljubavi i pravednost prema trpećim dušama tim veća ako duše koje su u čistilištu okajavaju dug vašeg lošeg primjera. Jer vi ste s njima sukrivci u zlu i svakoj prilici za grijeh.”

Gledanje Boga u vječnom blaženstvu na nebu ili udaljenost od Boga u vječnom ognju u paklu. To nam je jasno objavljenu u sv. Pismu. “Ili – ili.” Svakog čovjeka čeka vječna naplata poslije smrti i osobni sud pred koji svako mora stati.

Prof. dr. F. Holbock

MOLITVA ZA SIROMAŠNE DUŠE

Oče našega Gospodina Isusa Krista, mnoga se Tvoja djeca nalaze u čistilištu, u stanju čišćenja. Ti si ovdje na zemlji milosrdni Bog. Ali tamo se Tvoja djeca nalaze pod zakonom Tvoje pravednosti i moraju izdržati dok ne plate i posljednji novčić.

Zlato se može očistiti samo u vatri, a njihova je duša kudikamo dragocjenija od zlata. Duše su spoznale Tvoju savršenost i svjesne su da ništa nesavršeno ne može opstojati pred Tobom. Same čeznu da se očiste od najmanje nečistoće grijeha i bilo bi im nedopustivo kad njihovo lice ne bi svijetlilo poput sunca, a njihova haljina ne bi bila bijela poput snijega.

Nebeski Oče, za otkupljenje siromašnih duša prikazujemo Ti smrt i predragocjenu krv tvoga Sina; zaradi njegovih boli ublaži njihove! Ti stanuješ u nedostupnu svijetlu. Neka konačno nad njima zasja Tvoje svjetlo, da ih uskoro privineš na svoje očinsko Srce.

Gospodine Isuse Kriste, Sine Očev, obazri se na nevolju trpeće Crkve. Nije li ona, zajedno sa slavnom Crkvom na nebu i putujućom Crkvom na zemlji, Tvoja zaručnica? Prikazujemo Ti ljubav i zasluge Tvoje Majke i svih Tvojih svetaca, ali i sve ono teško što su ljudi pretrpjeli danas na zemlji. Isuse, molimo Te, budi milostiv dušama tvoje braće i sestara koja su još uvijek na putu prema Tebi. Dovedi ih uskoro u vječne stanove koje si im pripravio kod Oca od početka svijeta.

Duše Sveti, jedan s Ocem i Sinom, Ti si Bog ljubavi i života. Isus nam je obećao poslati Te kao Tješitelja. Budi Tješitelj i siromašnih duša u čistilištu te im pribavi olakšanje u njihovoj patnji! Usavrši ih prema Božjoj slici i prilici, onako kako ih je Otac stvorio, Sin otkupio i Ti, Duše Sveti, posvetio. Kako mora da je velika, lijepa i dragocjena čovjekova duša kad je Sin Božji pretrpio najokrutnije muke za njezino spasenje. Veličanstveno mora biti nebo a grijeh strašan kad je potreban tako snažan proces čišćenja da bi čovjeka, krunu stvaranja, učinio dostojnim Božjeg kontempliranja.

Trojstveni Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, imena svoga dovrši djelo svoga čišćenja i povećaj radost anđela pri ulasku Tvojih pravednika u nebo. Nama daruj milost da sada, dok je još vremena, vježbamo djela milosrđa i namijenimo ih za siromašne duše. Pomozi nam tako živjeti da nas primiš čistog srca, kako bi Te, jednom, u Tvome veličanstvu gledali licem u lice. Marijo, koja si u hramu pronašla Isusa, dopusti da siromašne duše konačno nađu Isusa!

Vi anđeli Svevišnjega dovedite siromašne duše u dom k Ocu. Vi nebeski sveci, požurite u pomoć vašoj braći i sestrama. Amen.

VAPAJ ANĐELIMA ZA POMOĆ

Isuse, Gospodine naš, noć prije svoje muke proveo si u Maslinskom vrtu u Getsemaniju. Pred svojim očima vidio si grijehe čitavoga svijeta, teret koji Te snažno pritisnuo i iscijedio krv iz Tvojih pora. Učenici su spavali i nisu imali snage bdjeti s Tobom u tom najtežem trenutku. Samo se Tvoj nebeski Otac ganuo i poslao Ti anđela da Te tješi i jača u Tvojoj smrtnoj tjeskobi.

Gospodine, pogledaj našu braću i sestre u čistilištu. Oni više trpe nego što ijedan čovjek može na zemlji trpjeti. Ti želiš da se smilujemo njihovoj patnji i nevolji. Daješ nam priliku da učinimo nešto za njih, da s njima bdijemo, da za njih molimo, prinesemo žrtvu, da prije svega prikažemo misnu žrtvu. Štoviše, smijemo im poslati svoga anđela čuvara da ih tješi i jača snagom Tvoje krvi. Onako kako je Bog bio milosrdan prema svome Sinu u Maslinskom vrtu, tako želi da i mi budemo milosrdni prema trpećoj Crkvi u čistilištu.

Isuse, sjeti se svoje napuštenosti u Maslinskom vrtu. Sjeti se kako Ti je godilo kad Te je anđeo Tvog nebeskog Oca jačao i bodrio. Pouči nas da budemo milosrdni i savršeni poput Tvog nebeskog Oca i ispuni duše siromašne duše istom utjehom koju si Ti primio u Maslinskom vrtu.

Marijo, Kraljice anđela, smiluj se svojoj trpećoj djeci u čistilištu. Pošalji im u pomoć svoga anđela.

Sveti arkanđele Mihaele,

Sveti arkanđele Gabrijele,

Sveti arkanđele Rafaele,

Sedam korova anđeoskih,

Serafini i kerubini, prijestolja i gospodstva, kneževstva i moćnici, snage, arkanđeli i anđeli, u ime Božje i ime vaše Kraljice, naše nebeske Majke, molimo vas, požurite se u pomoć našoj braći i sestrama u čistilištu. Ona trpe veliku muku. Žeđaju za vječnim Bogom više nego jelen za izvor vodom. Jačajte ih i vodite ih dalje na putu u nebesku domovinu.

Izvor: iz knjižice Molitve za pokojnike, Arnold Guillet

Ostavite komentar

Pin It