MOLITVA PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM

Gospodine Isuse Kriste, Ti si utjelovljeni Bog i mi Ti se klanjamo. Došao si u naš svijet i u naše živote da obnoviš savez i našu sličnost s Tobom. Preko Tebe mi saznajemo da nas Bog neizmjerno ljubi, da je Bog toliko ljubio svijet da nam poslao Tebe za Spasitelja. Želimo Ti sada otvoriti svoje srce kao što je Zakej otvorio vrata svoga doma da bi nas Tvoj Duh potpuno obnovio po Tvojim sveti riječima, riječima života vječnoga.

Gospodine Isuse Kriste, slušamo u današnjem Evanđelju kako si rekao Zakeju da želiš danas boraviti kod Njega, da želiš biti u njegovoj kući. Ti tražiš izgubljenu ovcu i donosiš spasenje čovjeku poput Zakeja koji je prezren, koji je grešnik jer Ti si, Isuse došao spasavati sve ljude i pozivati k svetosti sve ljude. Takav Tvoj poziv ban šalje i poruke. Poruku nade za sve nas jer Bogu ništa nije prenisko ili nedostižno. Od svakoga od nas, Ti možeš Isuse učiniti svjedoka pa čak i sveca. Predajemo Ti se, Gospodine Isuse.

Gospodine Isuse Kriste, Tvoj dolazak u naša srca ostavlja kao pečat novoga života jer mi preko Tebe nalazimo puninu smisla, izlazaka iz sebe, izlazak iz sebeljublja i ulazak radost novoga života, života s Tonom, Isue i Tvojom Majkom Marijom. Po Tvome Duhu Svetome želimo velikodušno odgovoriti na Tvoje milosrđe kao što je to Zakej učinio u današnjem Evanđelju i tako očitovati slavu Božju da se Njegovo Kraljevstvo širi, širi preko naše ljubavi i povede naše duše stazama vječnosti.

(Fra Boris Barun, 29. listopada 2022.)

Ostavite komentar

Pin It