MISNA ČITANJA – 28. LISTOPADA 2022.

Između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

XXX. tjedan kroz godinu

Petak, 28. 10. 2022.

SV. ŠIMUN I JUDA, apostoli

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Lk 6,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Šimun, Juda Tadej, Tadija, Tada, Siniša, Sabina, German

Prvo čitanje:

Ef 2, 19-22

Nazidani na temelju apostola.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 19, 2-5

Pripjev:

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje:

Lk 6, 12-19

Između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.

Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I koje su mučili nečisti dusi, ozdravljahu. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It