MOLITVA KOJU JE SV. IVAN PAVAO II. MOLIO SVAKI DAN

Još od djetinjstva sveti Ivan Pavao II. molio je molitvu Duhu Svetomu. Mali Karol Wojtyla izgubio je majku u devetoj godini. Nakon njezine smrti postao je ministrant. Prema njegovu sjećanju, nije bio najbolji u obvezama. Otac je vjerojatno bio zabrinut i jednom je rekao svom sinu: ‘Ti nisi dobar ministrant, ne moliš se dovoljno Duhu Svetom, treba mu se moliti!’ I tada je otac svom sinu pokazao molitvu. Od tada, Wojtyla je tu molitvu molio svaki dan.

Karol Wojtyla počeo je moliti, a kasnije je kao papa govorio o utjecaju očeve duhovne lekcije na njegov život.

– Nisam ju zaboravio. Bila je to važna duhovna lekcija, trajnija i snažnija od svega što sam naučio iz čitanja ili poučavanja, koju sam čuo govoriti od oca; još i danas čujem njegov glas. Rezultat ove lekcije iz djetinjstva jest moja enciklika o Duhu Svetom – rekao je mnogo godina kasnije kao papa.

Sveti Ivan Pavao II. potaknuo je mlade na molitvu i svjedočio je o Božjem djelovanju kroz nju.

– Kao što je moj otac jednom položio knjigu u moju ruku i u njoj mi pokazao molitvu za darove Duha Svetoga, danas ja, koga vi također nazivate ocem, želim moliti s vama: za dar mudrosti, za dar razuma, za dar znanja, za dar savjeta, za dar jakosti, za dar pobožnosti, što znači sveta vrijednost života, ljudskog dostojanstva, za dar svetosti ljudske duše i tijela, i na kraju za dar Božjeg straha, za koji psalmist kaže da je početak mudrosti; primi od mene molitvu koju me je učio moj otac – i ostani joj vjeran – rekao je Papa.

Godinu dana prije smrti, Papa, koji se tresao, drhtavom je rukom zapisao molitvu Duhu Svetomu na komadu papira kako ju ne biste zaboravili. Želja Ivana Pavla bila je da molite Duha Svetoga, da doživite blagoslov u izobilju kako je to on doživljavao.

Molitva Duhu Svetomu koju je sveti papa Ivan Pavao II. zapisao:

Duše Sveti, molim Te za dar mudrosti kako bih bolje upoznavao Tebe i Tvoje Božje savršenstvo;
za dar razuma, za bolje razumijevanje duha tajne vjere svete;
za dar jakosti, da živim preko načela vjere;
za dar savjeta, kako bi mogao tražiti savjet za sve u Tebi i uvijek ga mogao nalaziti u Tebi;
za dar hrabrosti, da mene nikakav strah ni zemaljska razmatranja ne mogu odvojiti od Tebe;
za dar pobožnosti, da uvijek služim Tvom veličanstvu ljubavlju djece;
za dar Božjeg straha, da se bojim grijeha, koji Tebe, Bože, vrijeđa.

Preuzeto s laudato.tv

Ostavite komentar

Pin It