MISNA ČITANJA – 19. LISTOPADA 2022.

Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.

XXIX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 19. 10. 2022.

ili: Sv. Pavao od Križa, prezbiter; ili: Sv. Ivan Brebefski, Izak Jogues i drugovi, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
Ef 3,2-12; Otpj. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; Lk 12,39-48

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ivan Brebeuf, Pavao od Križa, Petar Alkantarski, Izak, Joel prorok

Prvo čitanje:

Ef 3, 2-12

Otajstvo je Kristovo sada objavljeno: pogani su subaštinici obećanja.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu — po evanđelju, kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada — po Crkvi — Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja zasnovana — po naumu o vjekovima — u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps Iz 12, 2-3.4b-6

Pripjev:

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje
uzdam se, bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja!

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Evanđelje:

Lk 12, 39-48

Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite, Sin Čovječji dolazi.«

Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?«

Reče Gospodin:

»Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.

I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca.

Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati!«

Riječ Gospodnja.

Preuzeto s Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Ostavite komentar

Pin It